петък, септември 30, 2022
Home Blog Page 3

Европейски ден на езиците

Чуждите езици са все по-твърдо включени в живота ни и знанията на поне един от тях са желани и необходими. Това се превръща в норма в съвременния свят. Именно с цел разпространение на многоезичието, развитие на преподаване и изучаване на чужди езици не само в училищата, но и в зряла възраст в свободното им от работа време е установен този международен празник.

Европейският ден на езиците се отбелязва ежегодно на 26 септември. Провъзгласена е от Съвета на Европа на 6 декември 2001 г. През 2020 г. датата се отбелязва за 19-ти път.

Кой празнува

Европейският ден на езиците се празнува от държавите-членки на Европейския съюз и от всички хора, които учат чужди езици.

История на празника

Причините за това събитие бяха няколко. Първо, в края на XX век. ЮНЕСКО обяви 21 век за век на полиглоти. И на 6 декември 2001 г., по време на Европейската година на езиците, този празник беше обявен от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз. Второ, по това време ЕС обединява 27 държави, а броят на официалните езици на асоциацията възлиза на 23. Освен това имаше още почти 60 регионални и национални малцинствени езика, които бяха забравени и загубени с времето. Това се превърна и в един от мотивите за установяването на празника.

Интересни факти

Европейската образователна информационна мрежа Eurydice, в хода на проучването, установи, че в 30 държави (25 от тях са членки на ЕС) изучаването на чужд език е задължително. 95% от чуждите езици са руски, английски, испански, френски, немски. Най-често срещаният от тях на 1-ви етап от образователната система е английският. Той е и лидер на 2-ри етап. Немският преобладава в Централна, Източна и Северна Европа, френският в Северна Европа. В същото време руският се счита за най-разпространен в европейските страни по отношение на броя на носителите на този език (повече от 105 милиона души в европейската част на Русия, почти 40 милиона в Украйна и до 10 милиона в Беларус).

Учените са установили, че средно на всеки 2 седмици в света умира 1 език.

Най-забележителният полиглот е Д. Мецофанти (кардинал на Италия), който перфектно владееше 39 езика и можеше да разбира речта на повече от 21 езика. Когато трябваше да приеме признанието на чуждестранен престъпник, той научи непознат за него език за една нощ./my-calend.ru

Руският писател Л. Толстой можеше да говори 15 чужди езика.

Църквата възпоменава живота и кончината на св. ап. и ев. Йоан Богослов

Веднъж Господ Иисус Христос минавал покрай Генисаретското езеро. Видял двама брата – Яаков и Йоан – да кърпят заедно с баща си Зеведей рибарските си мрежи. Призовал ги да тръгнат подир Него. Те оставили баща си, мрежите, кораба и тръгнали веднага подир Него.

Оттогава те били непрекъснато със Спасителя.

Заедно със Симон Петърте присъствали при възкресяването на Иаировата дъщеря, а също и при преображението Му на планината Тавор. Пак със Симон Петър двамата братя били най-близко до Богочовека в Гетсиманската градина, когато Той се молел с къврава пот преди страданията Си на Голгота.

На Тайната вечеря Йоан седял до Господа, Когато Иисус Христос казал, че един от учениците Му ще го предаде, Йоан се облегнал на гърдите Му и Го запитал какво говори.

Като висял в страшни мъки на Голготския кръст, Господ Иисус видял до Себе Си пречистата своя Майка и „ученика, когото обичал“.

На пресветата Си Майка казал:

– Ето син ти!

А на ученика си Йоан:

– Ето майка ти!

Йоан взел при себе си св. Богородица като същинска своя майка и се грижил синовно за нея до блаженото й Успение.

В първия ден на седмицата, преди разсъмване, Мария Магдалина дошла на гроба Господен. Потърсила, но не намерила в него тялото на Спасителя. И побързала да съобщи това на Петър и Йоан. Двамата ученици отишли веднага на гроба. Пръв дошъл Йоан, надникнал в гроба и го видял празен. Симон Петър също влязъл в него и го видял празен. Йоан също влязъл. Влязъл и пръв между учениците повярвал във възкресението на Христа.

След възкресението Си Господ се явявал много пъти на Своите ученици. Явил се и при Генисаретското езеро. Пръв Йоан Го познал и казал на Симон Петър:

– Господ е.

След Възнесението господне Йоан живял в Йерусалим с другите апостоли. Молел се често с тях в храма. На Петдесетница заедно с тях получил благодатните дарове на Пресветия Дух.

Оттогава проповядвал усърдно Евангелието и обръщал юдеи и езичници към Христовата вяра.

Един ден тръгнал с апостол Петър за Йерусалимския храм. При храмовите врати човек, хром по рождение, почнал да проси от тях милостиня. Те нямали сребро и злато. Дали му това, което имали – изцерили го. Той станал и проходил.

Това чудо привлякло към тях множество народ. Апостолите проповядвали пред всички истината за Спасителя – за живота Му, за изкупителните Му страдания и за възкресението Му. Зовели всички да се покаят и да се обърнат към Него, за да получат спасение.

Повярвали и се кръстили хиляди.

Първосвещениците и началникът на храма задържали двамата апостоли под стража. На другия ден били изправени на съд пред синедриона. Забранено им било да проповядват истината за Господа Иисуса. Но Петър и Йоан отговорили на съдиите си:

– Съдете, дали е справедливо пред Бога – вас да слушаме повече, нежели Бога; защото ние не можем да не говорим за това, що сме видели и чули!

Пуснати били на свобода под заплаха. Въпреки опасността обаче те продължили да изпълняват Христовата повеля. И числото на вярващите непрекъснато се увеличавало.

До успението на света Богородица Йоан пребивавал в Йерусалим. След това се отправил с ученика си Прохор да проповядва словото Божие в Мала Азия.

Двамата стигнали в град Ефес. Тук живели в голяма бедност. Условили се за слуги в едно семейство. Господарите им били езичници. Отнасяли се към тях строго, жестоко. Възлага ли им най-тежки работи. Наказвали ги немилостиво. Йоан и Прохор понасяли всичко търпеливо. Служели усърдно и покорно.

Но скоро Бог им открил път към благовестничество.

Починал един момък, син на Диоскорид, предстедател на градския съвет. Бащата бил така поразен от смъртта на сина си, че сам умрял внезапно. Целият град бил развълнуван.

По Божие внушение св. апостол Йоан отишъл в дома на Диоскорид. Помолил се. И Бог възкресил сина и бащата. Като видели това чудо, някои нарекли Йоан магесник, а други – Бог и син Божи. Но св. Йоан обяснил на всички с чия сила извършил чудото. Повярвали и се кръстили също стопанката на къщата и възкресените баща и син. Те поканили апостола да се пресели с ученика си у тях, за да продължи да ги учи на Божия закон.

Чрез това чудо евангелската проповед в Мала Азия получила големи успехи. Вярата в Христа Бога се разпространявала непрестанно. За това помагали и последвалите многобройни чудеса и особено добрия пример на апостола. Като поучавал с думи, той поучавал и с дела. Показвал със собствения си пример, какъв трябва да бъде християнинът. Обхождал той села и градове, проповядвал, откривал църковни общини, поставял епископи, презвитери, дякони. Призовавал всички да следват неговия пример.

Римският император Домициан, като узнал за големите успехи на новата вяра в Мала Азия, заповядал да доведат апостола при него в Рим. Като го видял при себе си, той започнал да го мъчи жестоко: дал му да изпие чаша с отрова, хвърлил го в котел с кипящо масло. Йоан останал здрав и невредим. Изпълнили се над него думите на Господа: ако вярващите в Него изпият нещо смъртоносно, то няма да им повреди.

Онези, които присъствали при изтезанието, започнали да викат:

– Велик е християнският Бог!

Императорът не се решил повече да мъчи апостола. Изпратил го на заточение на остров Патмос, разположен близо до бреговете на Мала Азия.

Окован във вериги, апостолът пътувал с кораб за острова. При пътуването извършил много чудеса, които привлекли към истинска вяра всички пътници. С молитва той спасил един удавник. С молитва укротил морска буря. Изцерил с дума един болен. Веднъж, когато всички се мъчели от жажда, превърнал солената морска вода в сладка.

След тия чудеса всички пътници пожелали да приемат от него свето кръщение. Войниците, които го придружавали, искали да го освободят и да го свалят на малоазийския бряг. Но Йоан не им позволил да нарушат повелята на императора. Така бил доведен той без вериги на остров Патмос.

Престоят му на тоя остров послужил за спасение в Господа на тамошните жители.

В продължение на няколко години апостолът им проповядвал Евангелието, изцерявал болни, изобщо вършел много чудеса. Давал на всички пример на кротост, незлобие и любов към Бога и ближния. Обръщал човеците към Христа както с благия се пример, така и боговдъхновеното си слово.

До пристигането му на осторва всички жители били езичници. Вярвали в магии и бесовски сили. Лукави хора използвали общото суеверие, представяли се магесници. Тъй придобивали власт над народа и го изкориствали. Йоан разобличил лъжите им. Проповядвал истинския Бог и тъй отклонявал мнозина от идолопоклонството.

Апостолът бил радостен и спокоен в далечното изгнание. Нищо не могло да го отлъчи от Господнята любов.Господ Иисус Христос възрадвал още повече своя любом ученик. Показал му в чудно откровение Своята слава. Един неделен ден му било дадено да съзерцава в небесно видение бъдещата съдба на Църквата и на целия свят. Показано му било величието на царството Божие.

По заповед на Господа той описал това, което видял и чул. Тази свещена книга е известна под името Апокалипсис или Откровение. С нея завършива светата Библия.

Когато умрял император Домициан и престола заел Нерва, гонението против християните утихнало. Това дало възможност св. Йоан да се върне в Ефес. Християните го посрещнали вън от града с най-голяма радост. При срещата го приветствали с думите:

– Благославен е този, който иде в име Господне!

До края на живота си апостолът останал в Мала Азия и продължил с ученика си Прохор започнатото спасително дело. Той проповядвал из всички области на Мала Азия, обхождал градове и села и насочил голямо множество хора към истинския път с думи, чудеса и личен пример. Мнозина от неговите ученици се прославили със светия си живот.

Дори на старост апостолът не преставал да се труди, вдъхновяван от ревност по Божията слава и от любов към човеците.

В един от градовете на Мала Азия видял едно момче, което имало благородни заложби. Прибрал го при себе си, поучавал го и го кръстил. Станало нужда да отпътува някъде надалече. Поверил го на местния епископ. Но епископът не оправдал напълно доверието на апостола. Той поучавал момъка, но не обръщал внимание на поведението му. Още не закрепнал във вярата и Божия закон, момъкът се увлякъл от лоши примери и се предал на пороци. Сближил се с развратни млади хора, образувал с тях разбойническа шайка, намерил потайно място в гората и започнал с тях да напада и ограбва пътници по друмищата.

Апостолът минал отново през тоя град и запитал за момъка. Разказали му всичко за него. Той се натъжил твърде много. Повикал епископа и го укорил за неговата небрежност.

– Върни ми – казал той – съкровището, което ти поверих да пазиш! Върни ми момъка, когото трябваше да научиш на Господния закон.

Апостолът потеглил към оная гора и стигнал до разбойниците, които го хванали идовели при главатаря си. Оказало се, че главатар е самият момък, когото Йоан търсел.

Като видял апостолът, момъкът се засрамил и побягнал от него. Йоан тръгнал подире му и викал:

– Върни се, сине, при баща си! Не се отчайвай в Божието милосърдие! Аз ще взема на себе си твоите грехове – само ме послушай и се разкай! Бог ме прати да те намеря!

Победен от думите на апостола, момъкът спрял, върнал се при него, спуснал се в нозете му и дълго тъй мълчал. Не смеел да дигне очи да го погледне. Така се срамувал от делата си …

Апостолът го дигнал, целунал го и го взел със себе си. Радвал се, както се радва добрият пастир, когато намери заблудилата се овца.

Заловил се да го учи, отново го призовавал към покаяние. Сочел му безкрайното милосърдие на Бога, Който е готов да приеме всякога каещия се грешник. Момъкът се върнал към доброто благодарение на голямата обич, с която апостолът се грижел за него.

По него време се появили разни ереси в Църквата. Еретиците тълкували лъжливо светата истина на словото Божие. Някои лъжеучители отишли до там, че дръзвали да отхвърлят истината за божественото достойнство на Спасителя.

Християните молели настойчиво апостола да им предаде писмено учението, което чул от Божествения Учител. С него те възнамерявали да се борят срещу еретиците.

Като наложил пост на вярващите в Ефес, Йоан взел със себе си своя ученик Прохор, изкачил се на висока планина и там прекарал три дни в пост и молитва. На третия ден апостолът заповядал на Прохор да пише всичко, което той ще му диктува. И тъй по внушение на Пресветия Дух ап. Йоан започнал своето Евнгелие с думите: “В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото”.

Постепенно Прохор записал всичките думи на това Евангелие, което се отличава от първите три с висотата на учението за Бог Слово. Затова и светият евангелист е наречен “богослов”.

Това Евангелие е написано около 102 г., когато апостолът е бил вече в дълбока старост.

Когато силите му вече тъй отслабнали, че не можел да говори продължително, той повтарял на учениците си само думите:

– Деца, обичайте се едни други!

Те го питали:

– Учителю, защо ни повтаряш така често това?

Той отговорил:

– Това е заповед на Господа. Тя едничка ще ви замени всички други!

Като почуствал приближаването на смъртта, Йоан взел със себе си няколко ученици, в това число и любимия си ученик Прохор, и излязъл с тях извън града. Спрял се на подходящо място и им заповядал да изкопаят гроб. Дал им последни наставления, благословил ги, легнал в гроба и предал душата си на Бога.

Всяка година на 8 май из гроба му излизал тънък прах, който изцерявал от болести пристъпващите с вяра към него. Поради това паметта на св. апостол и евангелист Йоан Богослов се празнува и на 8 май.

С дълбока почит към светата му памет Църквата му пее:

“Величието ти, девствениче, кой ще изрече?
Защото източваш чудесата и изливаш изцеления,
и се молиш за душите ни като богослов и приятел Христов”.

Освен Евенгелието и Откровението, св. Йоан е написал още три послания. В тях се чувства същия дух на кротост и пламенна любов към Бога и ближните, с които бил проникнат целия живот на светия апостол. Напомня се постоянно за милосърдието на Бога, Който прощава греховете на хората поради Своята благост и поради пролятата за цялото човечество кръв на Господа иисуса Христа.

Житие на свети апостол и евангелист Йоан Богослов

Свети апостол и евангелист Йоан Богослов бил син на Зеведей и Саломия, дъщеря на Йосиф Обручник. Той бил призован да проповядва Евангелието от рибарските мрежи. Когато нашият Господ Иисус Христос, вървейки покрай Галилейско море, си избирал апостоли между рибарите и вече бил призовал двама братя, Петър и Андрей, тогава Той видял и други двама братя – Иаков Зеведеев и Йоан, които кърпели мрежите си в лодка с баща си Зеведей и ги призовал. Като оставили веднага лодката и баща си, те тръгнали след Иисуса Христа.

При самото си призоваване свети Йоан бил наречен от Господа „Син на гърма“, защото богословието му трябвало като гръм да се чуе по целия свят и да изпълни цялата земя. И той вървял след благия си Учител, поучавайки се от излизащата от устата Му премъдрост; и бил много обичан от своя Господ Христос заради съвършеното си незблобие и девствената си чистота.

Но и той проявил към обичащия го Учител любов, по-голяма от любовта на останалите апостоли: понеже през време на доброволните страдания на Христа всички те, оставяйки своя Пастир, побягнали, а едничък той неотлъчно гледал всички мъчения Христови, състрадавайки Му сърдечно, плачейки и ридаейки заедно с Пречистата Дева Мария, Майката на Господа и не напуснал заедно с нея пострадалия за нас Син Божий до самия кръст и смъртта на Спасителя. За това при кръста той бил даден от Господа за син на Пречистата Дева Мария: висейки на кръста, Господ, „като видя майка Си и стоещия там ученик, когото обичаше, казва на майка Си: жено, ето син ти! После казва на ученика: ето майка ти! И от оня час ученикът я прибра при себе си“ (Иоан 19:26-27). И той се отнасял към нея с всяко уважение, като към своя майка и й служел до честното и славното й успение.

А в деня на нейното успение, когато носели честното и свято тяло на Божията Майка за погребение, свети Йоан вървял пред одъра й с блестящ като светлина царски скиптър, който свети архангел Гавриил донесъл на Пречистата Дева, възвестявайки й пренасянето й от земята на небето.

След Успението на Пресвета Богородица свети Йоан се отправил заедно с ученика си Прохор в Мала Азия, където му се паднал жребий да проповядва Словото Божие. На четиринадесетия ден от пътуването той стигнал до едно крайбрежно село. Като влезли в селото, те помолили за хляб и вода и като се подкрепили, се отправили към Ефес.

Веднъж в Ефес имало празник на Артемида и целият народ празнувал в бели дрехи, тържествувайки и ликувайки пред Артемидиния храм; а срещу храма стоял идол на тази богиня. И ето, свети Йоан, като се възкачил на високо място, застанал близо до идола и гръмогласно изобличил слепотата на езичниците, че не знаят кому се покланят и че вместо Бога почитат бяс. А народът се изпълнил с ярост от това и хвърлял камъни срещу апостола, но нито един камък не го улучил; напротив, камъните убивали тези, които ги хвърляли. Свети Йоан, като издигнал ръце към небето, започнал да се моли – и веднага на земята настанала жега и голям зной и паднали до двеста души от множеството, и умрели, а другите едва дошли на себе си от страх и умолявали свети Йоан за милост, понеже били обхванати от ужас и трепет. А когато апостолът се помолил на Бога, всички мъртви възкръснали и паднали пред Йоан, и, като повярвали в Христа, се кръстили. Пак там, на едно място, наричано Тихи, свети Йоан изцерил един парализиран, който лежал от 12 години. Изцереният прославил Бога.

След като светият апостол извършил и много други знамения и мълвата за чудесата му се разпространила навсякъде.

В това време Римският император Домициан повдигнал голямо гонение срещу християните и свети Йоан бил наклеветен пред него. Като задържал светеца, областният управител на Мала Азия го изпратил вързан в Рим при кесаря, където заради изповядването на Христа светият апостол най-напред изтърпял удари, а после бил принуден да изпие чаша, пълна със смъртоносна отрова. Когато по словото Христово: „и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди“ той не получил никаква вреда от нея, тогава бил хвърлен в котел с кипящо масло, но и оттам излязъл невредим. И народът викнал: „Велик е християнският Бог!“. А кесарят, като не дръзвал повече да измъчва светия, го счел за безсмъртен и го осъдил на заточение на остров Патмос.

Като пристигнали на остров Патмос, те предали послание на управителя. А Мирон, тъстът на управителя, приютил свети Йоан и Прохор в дома си. Мирон имал по-голям син на име Аполонид, който имал в себе си пророкуващ бяс, предсказващ бъдещето; и всички считали Аполонид за пророк. В мига, в който апостолът влязъл в Мироновия дом, Аполонид изчезнал безследно; той избягал в друг град, боейки се да не би пророкуващият бяс да бъде изгонен от него. Когато в Мироновия дом се вдигнали вопли за Аполонид, от него дошло известие, че светият апостол го е прогонил от дома с магьосничеството си и че не може да се върне дотогава, докато той не бъде погубен.

Като прочел писмото, Мирон отишъл при своя зет – управителя, за да го извести за случилото се; а управителят, като хванал апостола, искал да го хвърли на зверовете. Но светият помолил управителя да потърпи малко и да му позволи да изпрати своя ученик при Аполонид, обещавайки да го върне у дома му. Управителят не възпрепятствал изпращането на ученика, но самия апостол оковал с две вериги и го пратил в затвора. И свети Прохор отишъл при Аполонид с Иоановото послание, в което било написано следното:

„Аз, Йоан, апостол на Иисуса Христа, Сина Божий, до пророкуващия дух, живеещ в Аполонид, заповядвам в името на Отца и Сина, и Светия Дух: излез от Божието създание и никога не влизай в него, но остани сам в безводни места извън този остров, далеч от хората.“

Когато свети Прохор отишъл при Аполонид с това послание, бесът веднага излязъл от него. Аполонид възвърнал разума си и все едно, като че станал от сън, тръгнал с Прохор обратно към своя град. Но не влязъл веднага в дома си, а първо отишъл в затвора при Йоан и припадайки в нозете му, въздал му благодарност за това, че го е освободил от нечистия дух. Като узнали за завръщането на Аполонид, родителите, братята и сестрите му се събрали заедно и се радвали, а апостолът бил освободен от оковите.

После Мирон с жена си и с децата си се кръстили и настанала голяма радост в Мироновия дом. А после и жената на управителя, Хризипида, дъщеря на Мирон, приела свето кръщение със сина си и с всички свои роби; след нея се кръстил и мъжът й, Лаврентий, управител на този остров, като при това се отказал от властта си, за да може по-свободно да служи на Бога. И свети Йоан останал заедно с Прохор три години в Мироновия дом, проповядвайки Словото Божие. Тук със силата на Иисуса Христа той извършил много знамения и чудеса: изцерявал болни и прогонвал бесове, с една своя дума разрушил Аполоновия храм с всичките му идоли и кръстил мнозина, след като ги обърнал към вярата в Христа.

След време бил убит император Домициан. След него Римския престол заел Нерва, който бил добър човек; той освободил всички, изпратени на заточение. Освободен заедно с другите, свети Йоан намислил да се върне в Ефес, понеже вече бил обърнал към Христа едва ли не всички жители на Патмос. А християните, като узнали за това негово намерение, го умолявали да не ги напуска. Тъй като апостолът не искал да остава с тях, но желаел да се върне в Ефес, те го помолили да им остави за спомен поне Евангелието, което той написал там. Защото, като заповядал веднъж на всички пост, той взел със себе си своя ученик Прохор и като се отдалечил от града, се изкачил на висока планина, където прекарал три дни в молитва. А след третия ден загърмял силен гръм, блеснала мълния и планината се разклатила; Прохор от страх паднал на земята. Като се обърнал към него, свети Йоан го повдигнал, сложил го до дясната си ръка и рекъл:

– Запиши това, което ще чуеш от устата ми.

И като издигнал очите си към небето, отново се помолил, а след молитвата започнал да говори: „В начало беше Словото“ – и нататък.

А ученикът внимателно записал всичко, което чул от устата му; така и било написано светото Евангелие, което апостолът, след като слезли от планината, наредил на Прохор отново да препише. И той се съгласил да остави преписа в Патмос за християните, съгласно тяхната молба, а първоначално написаното Евангелие задържал при себе си. На същия остров свети Йоан написал и книгата „Откровение“.

А когато достигнал Ефес, християните го посрещнали с неизказана радост. И той бил приет с чест. Пребивавайки тук, той не преставал да се труди, като винаги учел народа и го наставлявал на пътя на спасението.

Когато апостолът навършил повече от сто години, той излязъл от дома на Домн заедно със седем свои ученици и като стигнали до едно място, им наредил да седнат там. Вече наближавало утрото, той се отдалечил на разстояние един хвърлей камък и започнал да се моли. После, когато учениците му, съгласно неговата воля, му изкопали кръстообразен гроб, той заповядал на свети Прохор да отиде в Йерусалим и да остане там до кончината си. Като дал последни наставления на учениците си и като ги целунал, апостолът рекъл:

– Вземете земя, моята майка, и ме покрийте с нея.

И учениците му го целунали и го покрили до коленете, а когато той отново ги целунал, тогава го покрили до шията, положили покривало върху лицето му и като го целунали още веднъж, с голям плач го покрили напълно. Като чули за това, някои братя дошли от града и разкопали гроба, но не намерили нищо там и твърде много плакали; след това, като се помолили, те се върнали в града. И всяка година, в осмия ден на месец май, на гроба му се появявало благовонно миро и по молитвите на светия апостол подавало изцеление на боледуващите в чест на Бога, прославян в Троица във вечни векове. Амин.

Честното преставяне на този апостол и евангелист, довереника, девственика и възлюбения Христов ученик Йоан Богослов се празнува в двадесет и шестия ден на месец септември. На тази дата е поместено и житието му.

На осми май се споменава честния прах, целебно изхождащ от гроба му.

Когато свети Йоан Богослов доживял стогодишна възраст, като много се потрудил за благовестието Христово, заедно със седем свои ученици той отишъл в град Ефес и им заповядал да изкопаят кръстообразна могила, в която той се подготвил да умре, като легнал в нея, бидейки още жив (както се разказва в житието му).

Християните, живеещи в град Ефес, след смъртта на апостола разкопали могилата му, но не намерили тялото на апостола. Като оплакали честната му кончина, те се върнали в града, а след това често идвали на гроба на апостола и възнасяли усърдни молитви към Бога, като призовавали за помощ и ходатайство пред Бога свети Йоан Богослов.

При това всяка година в този месец и на този ден от гроба на апостола излизал много ситен прашец, който извършвал изцеления. Вярващите събирали този прашец и лекували различни недъзи и болести. Затова сред вярващите станало обичай на този ден, както и през септември месец да възхваляват и облажават с песнопения този велик Божий угодник, възлюбен от Бога повече от всички останали свети угодници.

По молитвите му Господ да дарува и на нас изцеление на недъзите ни – душевни и телесни – и да се сподобим и ние да бъдем угодни и възлюбени на нашия Христос Бог.

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите („Четьи-Минеи“) на св. Димитрий Ростовски.

Хороскоп за 26 септември

Благоприятният аспект между Меркурий и Юпитер, който става точен днес, ще повиши общителността, общителността и жаждата за нова информация. Този ден ще бъде благоприятен за учене, научаване на нещо ново, както и установяване на контакт с учители. Вероятен образователен успех. Днешният ден също е благоприятен за пътуване и начало на дълъг път. Ще бъде по-добре да развиете комуникация с чужденци, както и с хора с други философски или религиозни възгледи. През тези дни по-лесно ще създавате нови приятелски и бизнес контакти, възможно е да получите обещаващи оферти или възникване на наистина интересни идеи.

Овен

Изкушаващ план може да звучи лесно за изричане, но не толкова лесно за изпълнение. В процеса на реализиране на оригинална идея рискувате да се скарате с някой от вашите съмишленици. Днес не са изключени остри финансови проблеми, особено свързани с дългове и заеми. Възможни са неприятности в сърдечните въпроси и в интимния живот. Вечерта прегледайте плановете си и оправете допуснатите грешки.

Телец

Днес може да ви е трудно да постигнете хармония между различните сфери на живота. Вашите бизнес планове може да са в остър конфликт с домашната ви среда или да предизвикат недоволство у брачния ви партньор. Възможни са прояви на активност и измама от страна на завистливи хора и конкуренти. Въпреки всичко звездите препоръчват да се придържате към програмата, свързана с професионалните ви дейности.

Близнаци

Днес не е лесно да ви свалят от седлото, но неочаквани силни чувства могат да попречат на свободното осъществяване на вашите планове. Това не е най-добрият момент за развитие на служебна романтика, както и за опит за съчетаване на рутинна работа с творческа независимост. За да сведете до минимум разочарованието и загубата, разчитайте на доверени приятели, система от оригинални знания или ясна програма за действие.

Рак

Днес може да бъдете изпитани в областта на романтичните или сексуални връзки. Възможни провали в бизнеса или финансите. Не е изключена остра тревожност, причинена от поведението на детето. По това време не бива да взимате пари назаем, да стартирате проекти, да търсите нова любов. Екип или стар приятел ще ви се притече на помощ. Помолете родителите си за помощ само ако имате добър контакт с тях.

Лъв

Вашите партньорства, брачни и семейни отношения днес могат да бъдат бойно поле. Може да се вбесите от чужда непредсказуемост, екстравагантност, разпуснатост, разточителство. Не е изключена кризисна ситуация, свързана с финанси или кариера. За да избегнете най-лошото, контролирайте страстите си, избягвайте агресията, седнете навреме на масата за преговори и правете разумни отстъпки.

Дева

Днес има голяма вероятност от спешни задачи, нетипични ситуации, повреда на оборудването. Може да се разстроите от провала на планирания експеримент. Възможен е неочакван обрат на любовния сюжет (особено ако в момента имате афера с колега). Медицинските процедури могат да станат болезнени. Ако нещо се провали, не се паникьосвайте. Върнете се към предишния план за действие и го прецизирайте.

Везни

Не трябва да изоставяте собствените си планове, но също така не трябва да пренебрегвате трудностите, които възникват във връзка с тяхното изпълнение. Днес не е най-доброто време за пазаруване, за бизнес и финансови експерименти. Препоръчително е да се въздържате от заеми, преразпределяне на сфери на влияние, имуществени съдебни спорове. По въпросите на сърцето ще бъде лесно да се поддържа постигнатия баланс, ако чувствата (например ревността) не вземат връх над разума.

Скорпион

Днес сте в състояние да си навредите и да създадете проблеми на близките. Причината за вашия дисбаланс може да бъде ревност, отмъстителност, провал в бизнеса, провал на експеримент. Вашата слабост ще бъде желанието да получите това, което искате на всяка цена. Избягвайте агресивното и екстравагантно поведение: това може да доведе до стрес и нараняване, да разруши семейното ви огнище, да зачеркне ярките ви кариерни постижения.

Стрелец

Днес най-приятните и мирни отношения са изпълнени с внезапни конфликти. Опитът за съчетаване на приятелство и любов е малко вероятно да бъде успешен. Нов проект може да се провали поради липса на координация на действията, лошо техническо обучение и машинации на тайни недоброжелатели. Може да има проблеми по пътя: например повреда на кола. Не се отклонявайте от предишната програма за действие (учебна програма, пътен маршрут).

Козирог

Днес сте в състояние да се поддадете на неочаквано вълнение и да заложите на късмет, но не бива да излизате извън сценария, очертан по-рано. В бизнеса най-доброто доказателство за вашия професионализъм ще бъде последователността и устойчивостта на изкушенията. Избягвайте финансови рискове, ако вашите депозити не са застраховани. В любовните отношения помнете възможните последици от вашата смелост и разпуснатост.

Водолей

Днес добре обмисленият план не гарантира успех. Не бива да правите ревността, отмъстителността основна движеща сила на вашите действия. Може да бъдете разочаровани от прекомерен интерес към резултата. По възможност избягвайте физическо претоварване, стрес, конфликти с началници. Останете верни на принципите си и не забравяйте да се учите от грешките си.

Риби

Случаят, в който сте вложили душата си, може внезапно да се провали. Днес може да бъдете разочаровани от хората, на които сте се надявали (особено ако са чужденци или от друг град). Не смесвайте приятелство, любов и бизнес контакти, в резултат ще се объркате още повече. Ако се окажете в неизгодна позиция, не изостряйте проблема с отчаяна съпротива, а се опитайте да се върнете към началната точка на вашите действия.

Източник: astro-ru.ru

Отбелязваме Световния ден на мечтите

Световният ден на мечтите се отбелязва ежегодно в САЩ на 25 септември . Тя е основана с цел да насърчи отделни хора, общности, предприятия, училища и семейства да отделят малко време, за да се съсредоточат върху мечтите си и да положат усилия да ги сбъднат.

О, на колко от нас ни липсва здравословен сън от осем до девет часа, в който не само се наспиваме, но и виждаме какво ви показва подсъзнанието ви.

Сънуваш ли Цветни и ярки? Или, напротив, сиво и плашещо?

Значението на Световния ден на мечтите

Денят на мечтите е важен ден по отношение на зачитането на ролята, която мечтите и сънят играят в целия ни живот. По-важното е, че на този ден хората се вдъхновяват, помагайки на близки, връстници и дори непознати да реализират плановете си да направят положителни промени в живота си и света като цяло.

История

Световният ден на мечтите беше организиран от преподавател от Колумбийския университет през 2012 г. като начин да помогне на всеки да осъществи мечтите си и да направи света по-добро място. Авторът на този ден е Ozioma Egwuonwu, трансформационен стратег и педагог. Нейната цел беше да създаде ден, който ще помогне да се излекува и да вдъхнови човечеството.

Как да празнуваме

Можете да организирате специално сънуващо събитие, където можете да се съберете с любими хора и да поговорите за мечтите си и начините да ги постигнете.

Честването на Световния ден на мечтите е лесно. Сбъднете вдъхновяваща мечта, направете план и започнете да работите към целта си.

Източник: yandex.ru

Нови указателни средства водят незрящите сред историята и археологията на Акве калиде

По посетителските пасарелки в археологическата зона на открито в Туристически комплекс „Акве калиде“ са поставени специални пътеки и табели за незрящи хора. Пътеката от тактилни плочи точно насочва посетителя в определен маршрут, започващ от сградата на музей „Банята на Сюлейман Великолепни“ през пасарелките над откритата зона с разкопките до новата сграда на Експозиционния и демонстрационен център.

На специално обозначени точки от зоната хората могат да открият информационни табели. Те са изработени с релефни надписи и изображения, като информацията е поднесена на български и английски език, а така също и на брайл.

От табелите не само незрящите, но и всички посетители ще получат интересна информация за устройството на римските терми, за състава и лечебните свойства на минералната вода, за видовете римски градежи и използваните в древността строителни материали за структурите, които ги заобикалят.

За един от най-ценните артефакти и най-ярък символ на комплекса – мраморната оброчна плочка на трите нимфи, разказва табела №5, където могат да се проследят и контурите на техните изображения с точно описание. Оригиналът е изложен в новопостроения музеен център „Акве калиде“, който ще бъде открит съвсем скоро.

Новите указателни пътеки и табели са осъществени от ОП „Туризъм“ на Община Бургас по програма на Агенция за хората с увреждания за „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“.

Туристически комплекс „Акве калиде“, намиращ се в кв. „Ветрен“, в. з. „Минерални бани“, работи всеки ден от 8:00 до 20:00 ч.

График за обучения на СИК в Община Бургас

РИК – Бургас ще проведе обучения за членовете на СИК за провеждане на избори за народни представители на 02.10.2022 г., както следва:

датамястоначален часСИК от – до
1234
26.09.2022 г.
 спортна зала „Бойчо Брънзов“
ж.к. „Зорница“ 
18:00ЦАУ „Зора“СИК от № 266 до № 308съставни селищаСИК от № 316 до № 328
26.09.2022 г.спортна зала „Младост“ж.к. „Славейков“ 18:00ЦАУ „Освобождение“вкл.: кв. Ветрен, кв. Банево, кв. ЛозовоСИК от № 151 до № 205Допълнителни секции:СБР-Минерални бани – № 332,УМБАЛ “Дева Мария“ – № 333,ПРО „Св. Мина“ – № 337,МБАЛ „Сърце и мозък“ – № 340ЦАУ „Долно Езерово“СИК от № 309 до № 315
26.09.2022 г.Зала „Тончо Русев“Културен домНХК18:00ЦАУ „Възраждане“,вкл. кв. Горно ЕзеровоСИК от № 74 до № 150Допълнителни секции:УМБАЛ „Бургасмед“ – № 334,Затвора – № 336,ПСИК – № 343
27.09.2022 г.спортна зала „Бойчо Брънзов“
ж.к. „Зорница“ 
18:00ЦАУ „Изгрев“ ,вкл. кв. Сарафово, кв. Рудник, кв. Черно мореСИК от № 206 до № 265Допълнителни секции:УМБАЛ – № 330,КОЦ – № 331,МБАЛ „Д-р Маджуров“ – № 338,МБАЛ „Лайф Хоспитал“ – № 339,ПСИК – № 341, ПСИК – № 342
29.09.2022 г.Зала „Тончо Русев“
Културен дом
НХК
18:00ЦАУ „Приморие“вкл. кв КраймориеСИК от № 1 до № 73Допълнителни секции:Дом за стари хора – № 329СБАЛПЗ – № 335

Времето в неделя

Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър и с него ще продължи преносът на топъл въздух. Температурите ще се повишат още и максималните ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 22°, съобщава НИМХ.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 18° и 21°. Температурата на морската вода е от 17° до 22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16°, на 2000 метра – около  8°.

В понеделник с предимно умерен югозападен вятър затоплянето ще продължи: минималните температури ще са между 7° и 12°, а максималните – между 24° и 29°. Над по-голямата част от страната ще има разкъсана висока и средна облачност, която над крайните северозападни райони ще се увеличава и вплътнява. По-късно през деня там ще започнат валежи от дъжд.

Във вторник южният вятър ще се усили. Облачността ще е променлива, по-често значителна, ще има и валежи, на повече места в Западна и Южна България.

Повишава се вероятността за локални интензивни валежи, гръмотевици и временно усилване на вятъра. Ще остане топло за края на септември с минимални температури между 11° и 16° и максимални от 21°-22° в западните райони до 29°-30° в източните. 

Източник: НИМХ, БТА

Днес почитаме един велик чудотворец

Този велик чудотворец (със светско име Вартоломей), живял през XIV век и оказал огромно влияние върху монашеството в цяла Русия.

Родил се в знатно и благочестиво семейство. Думите от Писанието: „Още от утроба на Тебе съм оставен; от утроба майчина ми Ти си мой Бог“ (Пс. 21:11) били напълно оправдани още от раждането на свети Сергий, защото от първите дни на живота си той учудвал всички с постническите си навици: в сряда и петък, когато са дните на пост, той отказвал да приема мляко от майка си, отказвал и тогава, когато в постни дни майка му е яла месо. Забелязвайки това майката напълно престанала да яде местна храна.

Седемгодишен, свети Сергий тръгнал на училище и изпитвал от цялото си сърце жажда за учение, но то не му се отдавало: учителите го наказвали, приятелите му се подигравали и това предизвиквало у момчето голяма скръб. Дни и нощи то се молело на Бога да просветли разума му, така че да може да учи.

Веднъж, търсейки в полето загубен кон, Сергий срещнал един възрастен монах и излял мъката си пред него. Старецът го изслушал съчувстващо и виждайки чистото сърце на момчето се помолил на Бога за него, и след това му казал: „Дете мое, отсега Бог ти дава да напредваш в учението и да надминеш своите братя и връстници.“ След това му дал парченце просфора и добавил: „Вземи и изяж това. То ти се дава по благодат Божия и за да придобиеш разум да разбираш Светото Писание.“ От този момент свети Сергий започнал да показва огромни  резултати в учението. И до днес мнозина прибягват към неговото молитвено застъпничество, когато търсят успех в учението или искат да придобият духовна мъдрост.

След това чудо у Сергий напълно укрепнало желанието да посвети живота си изцяло на Бога. Той израснал като скромен и мълчалив млад човек. С всички бил кротък и ласкав, никога и на никого не се гневял и във всичко се покорявал на родителите си. Обикновено ядял само хляб и вода, но в сряда и петък изобщо не приемал храна.

Когато родителите му починали той се заселил в една гъста гора близо до град Радонеж и там заживял отшелнически живот. В тази гора Сергий и единия от братята му построили малка дървена църквичка в чест на Пресветата Троица. Така се родила прочутата Троице-Сергиева лавра, която е един от най-забележителните и значими манастирски общности в Православна Русия.

По-късно братът на Сергий се оттеглил в друга обител, а той приел монашество и останал да се подвизава сам в гората. Tрудно можем да си представим през какви изкушения и през какви дяволски нападения е преминал младият монах. Но дивното му търпение, любовта му към Бога и искрените молитви победили всички трудности. Около килията на св. Сергий минавали цели глутници вълци, идвали и мечки. Но, усещайки благодатта на Светия Дух, която обитавала у преподобния, зверовете не му правели нищо. Дори веднъж Сергий дал на една мечка парченце хляб и оттогава мечката идвала при него, за да му служи. Векове по-късно същото се случило и с друг велик руски подвижник – свети Серафим Саровски.

Колкото и да се стараел св. Сергий да скрива своите подвизи от света, славата му непрекъснато растяла и привличала към него монаси, които имали нужда от духовно ръководство. Всички те молели св. Сергий да стане техен игумен. Той дълго не се съгласявал, но накрая виждайки в техните настоятелни молби Божия промисъл склонил с думите: „Предпочитам да се покорявам, а не да началствам, но се страхувам от съда Господен и затова се предавам на Божията воля.“

Отначало новата обител била изключително бедна, но това не пречело на усърдието на монасите. Сам св. Сергий им давал пример във всеки подвиг, като ги учел на смирение, търпение, въздържание и милосърдие.

Авторитетът на преподобния бил огромен не само сред духовенството, но се разпространил и в светския свят. Нерядко се налагало той да бъде примирител при различни междуособици на руските князе.

Заради благочестивия си живот св. Сергий Радонежски бил удостоен от Бога с дара на чудотворството. И чудесата, които извършвал били наистина неизброими. Той не само лекувал болните, утешавал скърбящите, но дори възкресявал мъртви. Братята го виждали да съслужва Божествена литургия с ангел Господен.

Веднъж му се явила Пресвета Богородица с апостолите Петър и Йоан. От невероятното сияние, което те излъчвали преподобният паднал на земята, но Пресветата Божия Майка го докоснала с ръка и му обещала винаги да покровителства неговата обител.

Когато усетил наближаващата смърт, великият Божи угодник събрал около себе си монасите и подобно на завещание им оставил последния си съвет: „Внимавайте над себе си братя. Преди всичко имайте страх Божи, душевна чистота и нелицемерна любов.“

Заради невероятните му земни подвизи преподобни Сергий Радонежски е наричан игумен на цялата руска земя. А чудесата, които преподобният извършва, никога не са преставали. Хора от цял свят търсят неговото молитвено застъпничество и получават неговата благодатна помощ според вярата си. Хиляди и хиляди се стичат при мощите му в Троице-Сергиевата Лавра, всеки със своята мъка, печал, болест или благодарност за чудотворната подкрепа и за бащинската любов и загриженост.

Но, за да укрепва вярата ни в Бога, Който е дивен в Своите светии, си струва да приведем и един пример за чудесата на свети Сергий. Той е разказан от един руски офицер на име Евгений. Веднъж той и негови колеги отишли, както те се изразили, на разходка в Троице-Сергиевата лавра. Те започнали да разпитват един от отците за историята на лаврата, за смисъла на монашеския живот и най-вече, разбира се, за преподобни Сергий. Отецът отговарял подробно на всичките им въпроси, но най-вече разказвал за св. Сергий, за детството му, за основаването на манастира, за многобройните чудеса на светеца по време на неговия живот и след кончината му. Отецът особено се стараел да привлече вниманието на гостите с множество поразителни случаи на изцеления при мощите на преподобния и след молитва към него. Той привеждал неочаквани и трогателни примери.

Но колко са слепи очите ни и колко са безчувствени сърцата ни! Ние често гледаме и не виждаме, слушаме и не чуваме, не можем и не искаме да повярваме. Така и те – внимателно и с интерес слушали, задавали въпроси, но не могли да разберат каква връзка разказаното има с живота днес. …

На излизане от храма, атеистът Евгений се обърнал към мощите и казал към св. Сергий, щом толкова много хора са се изцелили тук и ако наистина съществува, да направи така, че той пък да се разболее за две години. Слeд това Евгений излязъл от храма, прибрал се и забравил за случилото се.

Не след дълго сякаш настинал. Бил спокоен и силен човек и бил сигурен, че ще изкара болестта на крак. Само че болестта се влошила и той скоро припаднал. Свестил се на болничното легло почни напълно неподвижен. Жена му била притеснена, но Евгений не се отчайвал, той имал сили да се бори с болестта, макар че единственото, което бил в състояние да прави било да чете полулегнал. При него идвали всякакви лекари-специалисти и знахари, учели го на специални дихателни упражнения, но нищо не помагало.

Една пролетна сутрин Евгений се събудил от слънцето, което приятно галело лицето му през прозореца. Обзел го прилив на сили и той опитал да направи упражненията си. Тялото му обаче било толкова сковано, че вече и това не можел да направи. Тогава неочаквано го връхлетяла смазваща скръб. Той заплакал, заридал: „Господи, не мога повече.“ А жена му го прегърнала и казала, че смята да отиде на църква. Евгений останал равнодушен. Така ролите им се разменили. Евгений се отчаял напълно, а жена му се изпълнила с вяра и постепенно се променила. Опитвала се да му вдъхне надежда, а той само държал ръката й и си мислел: „Свършено е!“.

Една събота жена му отново отишла в храма. Евгений равнодушно се пресегнал към една от книгите, които жена му оставила. На нея пишело: „Житие на преподобни Сергий, Радонежски Чудотворец“. Изведнъж Евгений си спомнил всичко. В този момент някой го извикал по име. Евгений помислил, че е някой познат. Тогава отново чул: „Ставай, Евгений, ти си здрав.“ До леглото му стоял непознат стар човек с бяла брада и дълга тъмна дреха, който го подканял да стане. Непознатият го гледал право в очите и от това съществото на Евгений се изпълвало с нова сила. „Евгений, днес се навършват две години – казал старецът – Помниш ли? Вече си здрав.“ След това безшумно излязъл. Евгений опитал да го последва, но старецът сякаш бил изчезнал, а вратата била заключена отвън.

Когато жена му дошла, сварила Евгений да плаче като дете, паднал на колене над книгата. Той бил напълно здрав. Без думи двамата се прегърнали, а от книгата ги гледал образът на свети Сергий, стар човек с бяла брада и тъмна дреха. Евгений и жена му имали сили само с трепет и радост да шепнат: „Преподобни отче наш Сергие, моли Бога за нас!“

Ето така свети Сергий излекувал един човек от гибелния му атеизъм.
Нека, прочее, и ние заедно с тях с вяра да възкликнем: Преподобни отче наш Сергие, моли Бога за нас!

Владимир Дойчев, за bgnewsroom.com
Съдържа цитати от книгата „Съвременни чудеса на Православната вяра“.

Хороскоп за 25 септември

Разположението на планетите през първата половина на този ден предполага, че днес не трябва да прилагате консервативни или стари методи за решаване на различни проблеми. Сега също е важно да избягвате апатията, в случай на лошо настроение, опитайте се да намерите време за общуване с близки. Това трябва да възстанови присъствието на духа ви и да повиши самочувствието ви. Втората половина на деня ще донесе желание за по-голяма свобода и независимост, ще ви позволи да проявите своите индивидуални и оригинални черти на характера. Времето е подходящо за всякаква творческа дейност, както и за неща, които изискват нестандартен или творчески подход.

Овен

Чудесен ден за общуване с хора с подобно мислене като вашето. Днес е подходящото време за онлайн работа и участие в колективни дела. Можете да изучавате оригинални явления и да разпространявате напреднали идеи, да разширявате кръга от потенциални клиенти или партньори. Близкият контакт с приятели ще ви помогне да отклоните мислите си от собствените си сърдечни, финансови или творчески проблеми.

Телец

Време е да помислите за кариерата си и връзките, които ще ви помогнат да я изградите. Ако е необходимо, не се страхувайте рязко да промените обичайния си начин на поведение. Способността да поддържате неформален стил на отношения ще се отрази положително на вашия статус и финансово състояние. Днес трябва да помислите и за допълнително образование. Разширете професионалните си хоризонти, посетете конференции, запишете се за курсове за напреднали.

Близнаци

Прекрасно време за общуване, пътуване, кореспонденция, обмен на новини. Информацията, от която се нуждаете, ще дойде при вас. Може би ще получите дългоочаквано писмо или изкушаваща покана. Днес е прекрасен ден за нови запознанства и за развитие на външни отношения. Можете да се занимавате с въпроси, свързани с дълго пътуване, висше образование, възстановяване на справедливостта, търсене на учител или покровител.

Рак

Днес акцентът е върху ученето, попълването и актуализирането на знанията, обмена на информация. Успешни ще бъдат инициативи, свързани с колективни дела, пътувания и движение. Това е страхотно време за четене на всякаква образователна литература. Може да се интересувате особено от дисциплини като филология, социология, астрология. Може да се наложи да отделите много време за изпращане на имейли.

Лъв

Днес не ви е трудно да намерите нови приятели и почитатели. Оставането в компанията им ще ви помогне да нормализирате отношенията в брака си. В отношенията с бизнес партньори и клиенти проявявайте общителност, дружелюбност, толерантност. Опитайте се да превърнете конкурентите в приятели. Като основа за сближаване използвайте общи интереси, един кръг от познати, подобно ниво на социални и интелектуални претенции.

Дева

Денят е благоприятен за умствена дейност, насърчава развитието, изучаването и внедряването на нови технологии. Днес можете да спечелите похвалите на началниците си, като действате като програмист, изследовател, системен администратор, изследовател, свободна практика. При лечението на заболявания не трябва да се отказвате от прогресивни терапевтични методи, процедури с използване на вода и електричество.

Везни

Благодарение на събитията от този ден, оптимизмът и вярата в собствените ви способности ще се върнат при вас. Можете да компенсирате провалите и ограниченията в някои области с късмет и успех в други. Днес е чудесно време за дистанционна работа: например като рекламен агент, програмист, художник, копирайтър. Вечерта е идеална за неформални срещи, които допринасят за разширяване на кръгозора и обмен на нестандартни идеи.

Скорпион

Днес не трябва да оставате пламенен индивидуалист. Ако имате страхотни идеи, инвестирайте енергията и парите в тяхното разпространение (например създайте своя собствена електронна книга или бюлетин). Бъдете в крак с новините, четете повече или чатете. Домашните проблеми ще бъдат по-лесни за решаване, ако по време на общуване с членовете на семейството покажете общителност, дружелюбност, толерантност и готовност за промяна.

Стрелец

Чудесен ден за различни комуникации, включително чрез интернет. Дайте предпочитание на свежи новини и нестандартни идеи: те ще бъдат най-подходящи и търсени. Днес може да имате нови приятели, партньори или ученици. Възможно е неочаквано да бъдете въвлечени в проблемите на близки роднини или вие сами да ги включите в своя кръг от необичайни интереси.

Козирог

Днес можете да попълните портфейла си. Можете да донесете допълнителни доходи от умения в областта на литературата, медиацията, астрологията. Успехът в бизнеса в този момент е неразривно свързан с успешното прилагане на знанията по психология, програмиране и логистика. Ако сте създали свой собствен уебсайт, трябва да помислите за осигуряване на приходи от него.

Водолей

Интуицията и интелигентността са отличен тандем, който ви позволява точно да се ориентирате в околната среда. Благодарение на него можете лесно да намерите необходимата информация, да се свържете с хора, които ви интересуват, и да задоволите любопитството си. Днес е чудесно време за дискусии и кореспонденция, за усвояване на нови оригинални техники. Възможен е силен интерес към всичко свързано с астрологията, програмирането, авиацията, електричеството.

Риби

Няма да сбъркате, ако посветите този ден на активна комуникация със съмишленици или интензивна кореспонденция по имейл. Днес е подходящото време за публикуване на реклами в социалните мрежи, в многопрофилни сайтове и форуми. Не е изключено непредвидено пътуване, породено от текущи семейни нужди. Ако сте далеч от дома си, струва си да се свържете с родителите си за последните новини.

Източник: astro-ru.ru

Днес ще бъде предимно слънчево, студено сутринта

Температурите тази сутрин са между 3° и 8°, в отделни котловини в западната половина от страната и по-ниски, там има условия за слана. През деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от запад, който по-късно през деня ще се ориентира от юг и с него температурите ще започнат да се повишават.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, който след обяд ще придобие южна компонента. Максималните температури ще са 20°-23°. Температурата на морската вода е от 15° на места по северното, до 21° по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще е предимно слънчево с умерен северозападен вятър. Температурите ще се повишават и максималната на 1200 метра ще е около 14°, на 2000 метра – около 6°.

В неделя ще бъде предимно слънчево, дневните температури ще са между 22 и 26 градуса. В понеделник в крайните северозападни райони ще има значителна облачност и валежи от дъжд. През следващите дни вятърът от юг още ще се усили и температурите още ще се повишат. Облачността ще е променлива, по-често значителна, ще има и валежи, във вторник на повече места в Западна и Южна България.

НИМХ, БТА