неделя, ноември 27, 2022
НачалоБургасДържавата търси собственик на емблематична бургаска сграда

Държавата търси собственик на емблематична бургаска сграда

Целта е да съхрани имота в партньорство с друга организация, с което да защити максимално обществения интерес, уточняват от Областна администрация

Областна администрация Бургас предприема действия, за да се намери държавна институция, предприятие или друга държавна организация, на която да бъде предоставена безвъзмездно в управление сграда, находяща на ул. „Булаир“ №5. Желанието на областния управител е имотът да остане държавна собственост. Сградата е в лошо техническо състояние и се нуждае от спешен ремонт. Тъй като Областна администрация Бургас не разполага с финансов ресурс за извършването на ремонт и поддръжка на имота, на основание чл.15 ал.1 от ЗДС, имоти – държавна собственост, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на ведомствата и общините при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на Закона.

Освен на държавни институции и предприятия имотът може да бъде предоставен, но възмездно, на дружества и организации, които не попадат към държавното управление.

Сградата, която до 2019 г. се е използвала за жилищни нужди, в момента е необитаема, предвид лошото й техническо състояние. В случай, че постъпи искане до областния управител от субект, отговарящ на Закона за държавната собственост, имотът, който ще се предостави представлява терен с идентификатор 07079.618.45 с площ от 831 кв.м., ведно с разположената в нея сграда с идентификатор 07079.618.45.3 със застроена площ от 230 кв.м. Сградата се състои от два самостоятелни обекта на три нива. Двата обекта са със самостоятелни входове и вътрешна самостоятелна стълбищна клетка, всеки от тях е с разгъната застроена площ приблизително 300 кв.м.

Областна администрация Бургас през годините е търсила многократно допълнителни средства от държавния бюджет за извършване на ремонтни дейности и поддръжка на имота, но такива до този момент не са предоставяни.

Целта на държавата е да съхрани имота в партньорство с друга организация. По този начин ще се гарантира запазването на сградата в параметрите, в които съществува и ще се защити максимално общественият интерес.

Другата възможност за възстановяване на сградата е имотът да бъде продаден на търг. На този етап това се разглежда като последна стъпка в разрешаване на казуса. Усилията на администрацията са насочени към намирането на организация, която да придобие правото на управление съгласно Закона.

1 коментар

  1. Защо частна фирма да не е равнопоставена в случая?
    Държавата винаги е била лошият (крадливият)стопанин.
    Това е известен факт…

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Most Popular