понеделник, август 15, 2022
НачалоБургасОбществено обсъждане на проект за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община...

Обществено обсъждане на проект за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас ще се проведе в четвъртък

На 25.11.2021 г., четвъртък, от 17.00 часа, в залата на Общински съвет – Бургас в Културен дом НХК, ще се проведе обществено обсъждане на проект на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас за периода 2021-2027 г.

Проектът на „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас за периода 2021-2027 г.“ е разработен в рамките на процедура за „Разработване/актуализация на общинските програми за качество на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 на ОП „Околна среда 2014-2020“ и подписан между Община Бургас и Управляващия орган на ОПОС Административен договор № Д-34-35/05.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-5.005 за „Разработване/Актуализация на общински програми за качество на атмосферния въздух – 2“.

Проектът на Програмата е представен на обществен достъп на интернет страницата на Община Бургас, раздел „Околна среда“, секция „Програми“, на адрес:

https://www.burgas.bg/bg/programi

Информационното събитие ще се проведе при спазване на всички действащи към момента противоепидемични мерки.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Most Popular