сряда, ноември 24, 2021
НачалобългарияБългарияВажно съобщение! Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от Закона за...

Важно съобщение! Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 г.

На основание § 9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. е променена сумата, която се приспада при ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 г.

Сумата, която се приспада от годишните данъчни основи на родителя, при ползване на данъчното облекчение за деца е:

  1. При едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 4500 лв. Т.е. данъчното облекчение (сумата, която държавата ще върне на родителя) е 450 лв.;
  2. При две ненавършили пълнолетие деца –в размер на 9000 лв. Т.е. данъчното облекчение (сумата, която държавата ще върне на родителя) е 900 лв.;
  3. При три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 13 500 лв. Т.е. данъчното облекчение (сумата, която държавата ще върне на родителя) е 1350 лв.

Данъчното облекчение се ползва включително за:

– годината, в която детето е родено;
– годината, в която детето е навършило пълнолетие.

ВАЖНО:

Данъчното облекчение се ползва от единия родител, до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие че другият родител, няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

Данъчните облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице НЯМА подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

ПРИМЕР: За 2 деца сумата е 900лв., но това е сумата само ако през годината сте платили данък върху дохода минимум 900лв. Ако сте внесли данък, например 600лв., ще ви бъдат върнати само 600лв, а не 900лв.

Останалата част до 900лв. /т.е. 300лв./, могат да бъдат получени от другия родител от НАП, при условие че той е платил данък върху дохода през годината минимум 300 лв. за целта е необходимо той да подаде лична годишна данъчна декларация в НАП.

Ако лицето е в майчинство, то сумата от майчинството е необлагаема, поради което следва облекчението да се ползва от бащата.

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ДАНЪЧНОТО ОБЛЕКЧЕНИЕ:

  • да попълните приложените декларации, придружени с копие от Акта за раждане на детето/децата
  • да попълните декларация, че към момента на подаването й пред работодателя нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения

Документите се оставят в изнесена за целта кутия на пропуска в сградата на Община Бургас.

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 09.12.2021г.

Файлове:

Декл_за липса на задължения.docx

Декларация по чл_22в.doc

Декларация по чл_22г – Деца с увреждане.doc

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Most Popular