неделя, септември 19, 2021
НачалоВодещи новиниКак да изберем име на детето и как името влияе на характера

Как да изберем име на детето и как името влияе на характера

Как да изберем име на бебето? Какво е значението на името и кое име ще подхожда на нашия малък наследник? Има много теории, според които името на детето може да повлияе на неговия характер. Според Петър Дънов, определящо в това отношение са числата и буквите. А когато кръстим детето и му дадем име, ние го зареждаме с определена енергия и залагаме определена информация. Тази енергия и информация се съдържа в съответните букви и цифри, а по този начин се предопределя неговата съдба.

В българската азбука буквите се разделят на три типа, според тяхната вибрация.

1 тип – Букви с много силна вибрация – това са А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г, Х, И

Тези букви със силна вибрация определят принципите ни и действат през целия живот. Колкото повече букви от тези има в името, толкова по-заредено с енергия ще е детето

2 тип – букви, поддържащи силата ни и изграждащи нашия духовен свят – това са Ж, Й, К, Л, М, Н, О, П, Щ, Р.

3 тип – букви, свързани с физическото ни здраве и постижения – това са С, Т, Ю, В, У, Ш, Я, З, Ч.

Преобладаващи гласни букви в името и тяхното значение:

А – Амбиция, воля, енергия. Много букви А в името – критичност, цинизъм, деспотичност.

Е –Буквата е символизира активност, промени, душевни вълнения. Много Е в името предполага нестабилност и разточителност.

И – Интензивна, хуманна натура, жизнена енергия. Типично е движение нагоре и надолу, както и редуване на величие и падение. Много И в името означава сензитивност.

О – Концентрация, воля, равновесие. Успехи в изкуството и несигурност в брака. Много в името О може да доведе, както то инертност, така и до упоритост.

Ъ – Интуитивност, стремеж към успех и изява. Преобладаваща буква И в името символизира склонност към колебливост, интерес към педагогически дейности.

 Значение на името според неговото число

Освен буквите, според Дънов, водещо значение за името има и неговото нумерологично значение. Сборът на всички букви в името определя същността на дадена личност. Сборът от гласните изразява външните прояви, нуждите и стремежите на душата, активността. Сборът на съгласните букви изразява скритата, непроявената природа на човека.
За да узнаете именното число, трябва да съберете числата на буквите на името. Полученото число се редуцира до едноцифрено. Само ако сборът на името са числата 11 или 22, те не се сумират

Пример: Ако името е Анна, изчислението ще бъде:

1+5+5+1=12=3

Значение на получения резултат:

– Ръководител, водач, независимост, понякога деспотизъм или непокорство.

– Признак за адаптация към всичко, изпълнител, родолюбив, миролюбив, тактичен и дипломатичен. Тук се срещат музиканти и танцьори.

– Артистична натура, човек на изкуството и обикновено- оратор. Нравствена и етична натура. Склонност към забавления.

– Дарба в техническите професии. Организатор, лекар, хирург, материални занимания и практически дейности.

– Приятелски настроен, общува с всички. Променлива личност. Подвижни дейности. Любов към свободата.

6 – Артистизъм, милосърдие, успех във всяко занимание, което е свързано с възпитаване.

– Застъпник на реда и законите, личност с духовни интереси и занимания с хуманни възгледи и професии, усъвършенстване и философия.

– Има финансови дадености, притежава материални ценности и търговски интереси, върши материални и приложни дейности.

– Това са артисти, проповедници, общественици, педагози, хора с хуманитарни професии, личности на вдъхновението и доброжелателството.

11 – Проповедници, общественици, миротворци, идеалисти, новатори, хора на практическите дейности.

22 – Хора на едромащабните дейности, общественици, хуманисти, новатори и водачи.

Сборът на числата от буквите на първото име е много важно число. Ако то съвпадне с рождения ден, резултатът се усилва, въздействието става удвоено.

Ели Маринова дава значенията на буквите на Кирилица:

 1. А. Умствена вдъхновена. Директна. Изразява творческата енергия на ума. Това е буквата на артистите, на авантюристите и лидерите. Вие приемате съвет, само ако той съответства на собствените ви намерения. Мечтатели и идеалисти, вие нерядко чувствате неудовлетворение. Обичате да проявявате щедрост. Стремите се да наложите своята сила и власт. Буквата дава възможсност за схващане, анализ и творчество; вървите право към целта, без да се отклонявате.
 2. БЕмоционална двойнствена. Свенливи и затворени, търсите стабилност и комфорт, любов и закрила. Не желаете да обогатите своя опит. Имате усет за обществен живот и дипломация. Може да сте малко лицемерни. Артистични и непрактични, виждате проблема от всички страни и за това се колебаете. Придвижвате нещата напред.
 3. ВИнтуитивна балансирана. Приветливи, независими и емоционални, успявате да си проправите път през всички препятствия, като разчитате на своята интуиция. Понякога проявявате скептицизъм. Буквата дава възможности за философия и духовен живот, помага за довършване на нещата.
 4. ГФизическа балансирана. Вие имате силен характер и доверие в собствените си способности, за това твърдо отстоявате своите позиции. Буквата способства практичната и практическата дейност. Движите се по свой собствен ритъм в полза на земното благополучие. Знаете за какво се трудите, довършвате всяко започнато дело.
 5. ДФизическа вдъхновена. Имате чувство за дълг и чест. Вие сте стабилни, упорити и безкомпромисни. Трудно изразявате чувствата си, но лесно се адаптирате към различни условия и ситуации. Макар и физическа, буквата дава възможности за голямо вдъхновение. Чрез нея вие с лекота работите с хора. Обичате да помагате и сте практични; знаете за какво се трудите, вървите право към целта.
 6. Е. Интуитивна двойнствена. Прстигате равновесие между артистичното и практичното, благодарение на интуицията си. Лесно установявате контакти. Ако сте информирани за това, което предстои ще сте по-спокойни. Буквата Е, като шестица винаги е загрижена за благото на другите. Тази буква дарява жизнеспособност и възможност за концентрация. Чрез нея вие имате усет за хармония и духовен живот; виждате проблема от всичките му страни и придвижвате нещата напред.
 7. Ж. Умствена вдъхновена. Имате качествата на организатор и лидер, вглъбени, отговорни и честни. Постигате равновесие. Вие сте аналитични, схватлтви и творчески личности; вървите право към целта без да се отклонявате.
 8. З. Умствена двойствена. Притежавате вроден усет за бизнес и работа в екип. Имате чувство за организация, но сте напрегнати. Буквата е стъпало от материалното поле към умственото. Носителят на тази буква вечно се стреми към напредък, но колебливостта му създава пречки. Имате аналитично и творческо мислене; виждате проблема от всичките му страни и придвижвате нещата на напред.
 9. И. Емоционална вдъхновена. Проявявате склонност към манипулация Много сте емоционални, трудно успявате да контролирате чувствата си, но сте дружелюбни и универсални. При вас говорят сърцето и страстта, и винаги сте под високо напрежение. Проявявате склонност към манипулация. Може да бъдете и пътеводна светлина и унищожителна мълния. Артистични и творчески личности, но и непрактични; вървите право към целта.
 10. Й. Умствена двойнствена. Вие сте лидери, твърди и строги.привличате материален успех, но когато се колебаете, губите позиции. Буквата дарява способности за анализ и творчество, способност да виждате проблема от всичките му страни и да придвижвате нещата напред.
 11. КИнтуитивна вдъхновена. Притежавате силно развита интуиция с практична насоченост, имате усет за етика и морал. Лесно се адаптирате към всякакви условия и имате разнообразни таланти. Буквата дарява способности за творчество, философия и духовен живот; вървите право към целта, без да се отклонявате.
 12. ЛУмствена балансирана. Общителни, бавни, умерени и разсъдливи. Привличате щастието и имате творчески възможности. Буквата дарява способности за анализ. Довършвате всяко започнато дело.
 13. М. Физическа балансирана. Вие сте много дисциплинирани, организирани, отговорни и лоялни; практични и изпълнителни. Но имайте предвид, че тази “стегната” буква е и ограничена и ограничаваща. Нейното поле на дейност е строго материално и е свързано с производството на материални блага. Знаете за какво се трудите и винаги довършвате започнатото дело. Буквата е 13 подред, а 13/4 е Число на изпитания.
 14. Н. Умствена двойствена. Вие сте лесно адаптивни и обичате промените. Имате силно въображение и се интересувате от големите загатки в живота. Тази буква дарява голяма енергия и творчески способности, аналитично мислене. Виждате проблема от всички страни и придвижвате работата напред. Буквата е 14 подред, а 14/5 е Число на изпитания.
 15. О. Физическа вдъхновена. Вие сте консервативни и бавни, не обичате промените, а търсите сигурност. Красиви, вдъхновени, затворени в себе си. Обичате цветята и градините. Ако сте информирани за това, което предстои ще сте по-спокойни. Може да станете догматични и фанатични, ако решите да преследвате себични и егоистични цели. Винаги знаете за какво се трудите, вървите право към целта, без да се отклонявате.
 16. П. Умствена двойствена. Имате желязна воля. Тайнствени, самотни и със силно развито чувство за собствена територия, вие сте скептични и много ерудирани. Тази буква дарява способности за анализ и творчество. Вие виждате проблема от всичките му страни и придвижвате нещата напред. Буквата е 16 подред, а 16/7 е Число на изпитания.
 17. Р. Умствена двойствена. Тази буква носи огромна умствена мощ, но също и много голямо напрежение. Вие сте припрени и напрегнати и въпреки това вдъхвате доверие на околните. Имате отлични способности за анализ и творчество. Виждате проблема от всичките му страни и придвижвате работата напред.
 18. С. Емоционална вдъхновена. Действате импулсивно и не обмисляте предварително действията си. Вие сте добър войник, но лош стратег. Под влиянието на тази буква умът не е способен на ясна мисъл, понеже чувствата доминират. Вие сте толерантни и артистични и отдавате голямо значение на социалния живот. Проявявате склонност към манипулация. Имате чудесни творчески възможности, но сте доста непрактични. Вървите право към целта без да се отклонявате.
 19. Т. Емоционална двойствена. Двойствеността на буквата кара човека да премине през цялата гама на емоционалния опит. Въпреки това той се стреми към лидерство и себедоказване, като често прибъзва в думите и действията си. Буквата дарява артистичност, но и непрактичност. Виждате проблема от всички страни и придвижвате нещата напред. Буквата е 19 подред, а 19/1 е Число на изпитания.
 20. У. Емоционална двойствена. Вие недоверчиви и търсите сигурност. Когато се наложи, бързо и лесно се справяте с проблемите и примирявате потивоположностите. Привличат ви пътешествията, изкуството и културата. Артистични и непрактични, виждате проблемите от всички страни и придвижвате нещата напред.
 21. Ф. Физическа балансирана. Буквата е омекотена. И въпреки тройката, дарява възприемчивост. Вие сте привлекателни и чаровни. Знаете за какво се трудите и винаги довършвате започнатото дело.
 22. Х. Интуитивна балансирана. Тази буква е материализиращият господар, тя дарява ефикасност, сила и амбиция. Чрез нея вие се стремите към пътешествия. Имате силно чувство за отговорност и чест. Често проявявате егоизъм. Вие сте отворени към по-висши полета и в същото време имате мощ и за земните дела. Имате нагласа за философия и духовен живот. Винаги довършвате започнатото дело.
 23. Ц. Физическа двойнствена. Чувствате се добре сред много хора и сте склонни към манипулация. Вие сте артистични и музикални, даржите на социалния живот. Знаете за какво се трудите, виждате проблема от всички страни и придвижвате работата напред.
 24. Ч. Интуитивна двойнствена. Тази буква дарява много силна интуиция, но предсказанията й са като на Касандра. Рядко сте господар на съдбата си. Ако сте информирани за това, което предстои ще сте по-спокойни. Притежавате упоритост, гордост и воля. Имате богат духовен живот и философска нагласа, виждате проблема от всички страни и придвижвате работата напред.
 25. Ш. Интуитивна двойнствена. Имате изтънчени сетива, лесно се приспособявате и сте любопитни. Избирате лесните пътища и се измъквате от капаните с ловкост и хитрост. Обичате природата и имате нагласа за философия и богат духовен живот, виждате проблема от всички страни и придвижвате работата напред.
 26. Щ. Емоционална двойнствена. Имате способността да обедините небесното със земното поле чрез дарбата си да разбирате ногласата на околните си. Вие сте артистични, често непрактични, виждате проблема от всички страни и за това се колебаете. Приддвижвате нещата напред.
 27. Ъ. Емоционална вдъхновена. Действате импулсивно и не обмисляте предварително действията си. Вие сте добър войник, но лош стратег. Умеете да боравите с техника на ниво сръчност. Проявявате склонност към манипулация. Артистични творци, ревниви и чувствителни към славата. Непрактични. Вървите право към целта, без да се отклонявате.
 28. Ь. Емоционална вдъхновена. Артистични и непрактични творци. Вървите право към целта, творец – инициатор.
 29. Ю. Интуитивна двойнствена. Дарени сте с голяма сила, с бързи реакции и мисъл. Привличат ви необичайните ситуации и пътешествията. Усложнявате нещата. Понякога ви липсва чувство за такт. Имате нагласа за философия и богат духовен живот; виждате проблема от всички страни и придвижвате нещата напред.
 30. Я. Емоционална двойнствена. Имате артистични и интелектуални качества. Всестранно развити и много чувствителни. Обичате спокойствието, но често успявате да се забъркате в неприятни ситуации. Артистични и непрактични, виждате проблема от всички страни и за това се колебаете. Придвижвате нещата напред.

Ели Маринова

Източници: roditel.bg/eli-taro.com

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Most Popular