сряда, септември 27, 2023
НачалоВодещи новиниКунева ще връща в училище 15 000 деца от малцинствата

Кунева ще връща в училище 15 000 деца от малцинствата

Мерките за отпадащите ученици ще чакат еврофинансиране догодина

Реализирането на добрите намерения за по-сериозно ограничаване на ранното отпадане от училище се отлага за поредна година. Кабинетът вчера прие поредния двугодишен план за намаляване на дела на преждевременно напусналите училищата, но от него става ясно, че основната част от дейностите са заложени по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. В план-графика на програмата за тази година обаче ги няма, което означава, че ще се реализират най-рано през 2017 г.

Вместо да се подобрява по този показател, България отчита влошаване. В последния образователен монитор на ЕС страната ни фигурира с 12.9% дял на рано напусналите училище (за 2014 г.) при 11.8% за 2011 г. До 2020 г. България има за цел да намали дела под 11%.

По линия на оперативната програма ще се налеят крупни суми за задържане и връщане в образователната система на рискови групи ученици като деца от малцинствата, с образователни затруднения и с увреждания. Сред най-големите проекти, заявени от просветното министерство, ще бъде осигуряването на допълнително обучение по предмети от задължителната подготовка за деца с образователни дефицити, като тук са предвидени общо 140 млн. лв. финансиране. Това са много високи нива на финансиране на допълнителна подготовка на фона на отпусканите по линия на държавния бюджет. Така например за преодоляване на обучителни трудности за учебната 2016-2017 г. са предвидени едва 2.2 млн. лв.

Сериозно финансиране е заложено и за проекти за деца от малцинствата. С 10 млн. лв. ще се привличат в детските градини деца от малцинствата още на 3-годишна възраст. Тук МОН си поставя за цел да интегрира 15 000 деца, т.е. разходът на дете ще е 1666 лв. Същата е сумата и при проекта за допълнителна подготовка по български език. Тук ще бъдат отпуснати 25 млн. лв. за 15 000 ученици. 1666 лв. на ученик са предвидени и по проекта за интегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище, с общ бюджет от 25 млн. лв. Тук също могат да бъдат обхванати 15 000 деца, но могат да се включат и бежанци. Други 25 млн. лв. ще се дадат за курсове за ограмотяване на лица над 16 г., включително роми. 7.5 млн. лв. ще се дадат за разработване на система за ранно кариерно ориентиране, ще се развива и система за ранно предупреждение за риск от отпадане.

Сред малкото дейности, които ще се реализират тази година, са част от предвидените обучения на учители за работа в мултикултурна среда, за което има 5 млн. лв. Извън тези проекти в плана са включени и ежегодни мерки по линия на държавния бюджет като целодневна организация на учебния процес, безплатен транспорт и учебници и др. В новия план за намаляване на преждевременно напусналите няма отчет доколко са изпълнени мерките от предходния план.

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

25 млн. лв. ще бъдат осигурени тази година за обучение на възрастни – мярка от стратегията за насърчаване на ученето през целия живот. Кабинетът вчера одобри план и по този документ. Сред дейностите, включени тук, са и предстоящи промени в закона за професионалното образование, който трябва да се синхронизира с промените в структурата на общото образование и въвеждането на два гимназиални етапа. Сред промените е и въвеждането на кредити в професионалното образование по подобие на висшето образование.

Източник: segabg.com

ПОДОБНИ СТАТИИ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Most Popular