четвъртък, юни 17, 2021
Начало Денят Представиха Центъра за настаняване от семеен тип в комплекс „Лазур“

Представиха Центъра за настаняване от семеен тип в комплекс „Лазур“

13 деца и младежи с умствени и двигателни увреждания, на възраст от 5 до 18 години, живеят като голямо сплотено семейство заедно със своите възпитатели в новия Център за настаняване от семеен тип в комплекс „Лазур“. Десет от тях са изведени от Дома за медико – социални грижи „Вяра, надежда и любов“, има и възпитаник на Дома за деца, лишени от родителска грижа „Щурче“ в гр. Средец.

„Тук е много уютно и приятно. Чувствам се като у дома си. Благодаря сърдечно за топлото посрещане“. Това каза зам.-кметът д-р Лорис Мануелян по време на официалното откриване на Център за настаняване от семеен тип №3. Модерната сграда се намира в бургаския комплекс „Лазур“ и е един от петте центъра, реализирани по проект „Живот в семейна среда – нова възможност за деца и младежи с увреждания в Община Бургас“.

„Тук ежедневно се провеждат учебни занимания. Много от децата правят почасова рехабилитация в Центъра за обществена подкрепа, участват в творчески работилници“, обясни управителят Мария Попова. Тя уточни, че тук е практика децата да се срещат със свои връстници от бургаските гимназии.

Проектът “ Живот в семейна среда – нова възможност за деца и младежи с увреждания в Община Бургас“ се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, финансиран е от Европейския социален фонд с обща стойност – 816 576,60 лв.

Проектът е с продължителност 15 месеца, от февруари 2014 до 30 април 2015 година. За да продължи дейността в социалните центрове, Община Бургас ще търси помощ от държавата.

По проекта са назначени общо 65 души персонал. Всички са били безработни лица в трудоспособна възраст, притежаващи необходимото образование и квалификация.

На официалното откриване присъстваха още Мая Казанджиева – директор на дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“ в Община Бургас, Севдалина Турманова – зам.-бластен управител на Бургас, Диана Грозданчева – финансов експерт към Министерството на труда и социалната политика, Радослав Димитров – регионален координатор в Агенцията за социално подпомагане, Галя Николова – експерт в РИО -Бургас, управители на социални центрове и експерти от Община Бурагс.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Most Popular