Агенция по заетостта: Промени, засягащи безработните лица

Агенция по заетостта: Промени, засягащи безработните лица

От 24.03.2020 г. е в сила закона за мерките и действията по време на извънредно положение. С него се направиха много съществени промени, засягащи безработните лица, а именно:

1.        Приемането на заявления за отпускане на парично обезщетение за безработица по време на извънредното положение ще се извършва от Бюрата по труда;

2.        Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетение при безработица ще могат да направят това и да се регистрират в Бюрата по труда в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок, т.е. няма да търпят санкции поради забавяне.

Подаването на документи както за регистрация, така и за получаване на обезщетение при безработица може да се извърши и по електронен път, чрез Системата за сигурно електронно връчване от лица имащи квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ. Указания за това могат да се намерят на уеб страницата на ДА „Електронно управление“.

Моля, да направите достояние тази информация на вашите аудитории.

С уважение и пожелание за здраве.

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Loading Facebook Comments ...