На фокус
Featured posts

Доматено червено

От червеното в идващия топъл сезон се очаква максимална жизненост. Модерния доматен цвят трябва да е наситен и ярък. Препоръчват се следните съчетания: с млечно-бяло, строго синьо, кафяво-черно и златисто.

tomato_kollazh_1516565776-630x315

krasnyj_diz_1516979589-630x315

Нежно синьо

Много дискретен, на пръв поглед дори скучен, нежно синия цвят всъщност е многофункционален: той може да освежи и най-семплия тоалет, създавайки дискретно, но завладяващо цветово очарование.

Този цвят се съчетава добре с неутрални нюанси: сиво, сребристо, черно, студено бяло или с цвят на пудра.

blyu_kollazh_1516487411-e1517073570598-630x315

siniJ_diz_1516979546-630x315

Източник: lifehacker.ru

Превод: burgascity.com

ferraraitalia.it

„Успехът идва с правилния избор. Инвестирай в бъдещето ти!“ е мотото на четвъртата Областна олимпиада по информатика и информационни технологии. Тя ще се проведе на 24 март, събота, от 09:00 часа в Бургаския свободен университет.

Форумът е иницииран от Фондация „Шанс за децата на България“ и се осъществява със съдействието на Центъра за млади таланти и Центъра за технически науки на БСУ.

Олимпиадата има за цел да стимулира интереса към високите технологии и тяхното значение за съвременното образование.

В три възрастови групи деца от различни средни и основни училища от Бургас и региона ще премерят сили и умения в сферата на ИТ технологиите  – един от най-динамичните и перспективни сектори на икономиката.

Участието в олимпиадата е безплатно, организаторите канят всички деца и младежи от Бургас и региона с интереси в сферата да се включат в събитието.

Още снимки

1

2

 

Темата в новото издание на традиционното за Бургас цветно изложение „Флора“ – „С поглед в бъдещето“, се оказа много интригуваща. Своето участие заявиха вече 90 фирми. 28 от тях са производители и търговци на цветя, с четири повече от миналата година.

Новото издание на изложението ще се проведе в периода 28 април – 7 май и ще се разгърне в три зони:

– Алеите около експоцентъра ще бъдат изпълнени с търговци и производители на цветя и паркова мебел. Посетителите ще имат възможността не само да купят цветя за своите градини и домове, но и да получат професионални съвети за тяхното отглеждане. Вече традиционна част от изложението са БИО и АРТ зоните, където се предлагат красиви и полезни предмети и продукти, съобразени с тематиката.

– Залите на „Флора“ ще се превърнат в изложбена площ за разгръщане на темата „С поглед в бъдещето“. Своето въображение и талант ще демонстрират всички заявили участие фирми, флористи и творци. Очакваме от тях атрактивни футуристични аранжировки и инсталации.

– За да е още по-вдъхновяващ десетдневният цветен празник, той ще бъде допълнен от демонстрации, презентации, семинари, музика и куклен театър. Цялата съпътстваща програма ще се развива на специално изградена сцена на открито.

Темата и идеята на цветното изложение бе вдъхновение и за млади творци на визуалното изкуство. Специално за „Флора Бургас’2018“ студенти от Национална художествена академия нарисуваха модели за плакати, посветени на събитието. Стилната разработката на студентката Ивона Пейчева е избрана да стане част от рекламата на изложението.

Очаквайте още новини за събитието, а дотогава следете подробности за участниците, информация за съпътстващата програма с демонстрации и всичко, свързано с Национална изложба на цветя „Флора Бургас’2018“, във фейсбук страницата на експоцентър „Флора“: https://www.facebook.com/floraburgas/, както и на специално създаденото за изложението събитие: https://www.facebook.com/events/287515925067177/?active_tab=discussion.

Студентите във филиала на Националната художествена академия в Бургас ще се обучават в няколко специалности, които дават не само академична подготовка в сферата на изкуството, но и добра възможност за професионална реализация след дипломирането.

Приемът във филиала ще се извършва в специалностите „Живопис“, „Стенопис“, „Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“, „Рекламен дизайн“, „Мода“ и магистърска програма „Арттерапия“. В учебните програми на специалностите са включени общообразователните дисциплини, обслужвани от катедрите „Рисуване“ и „Изкуствознание“.

Студентите във филиала на Художествената академия в Бургас ще трупат знания в комфортна среда, която ще ги зарежда с вдъхновение. Лекционните зали и ателиетата ще бъдат разположени на втория етаж новата сграда на Магазия 1 в зоната за свободен достъп на Пристанище – Бургас.

Ето какво включва обучението на студентите в различните специалности:

ЖИВОПИС

Художникът бакалавър от специалността овладява в контакта си с натурата проблемите на пространството, формата и цвета. В рамките на бакалавърската степен, с помощта на други дисциплини, той се запознава с основните принципи на композицията и организацията на картината. Като област в изобразителното изкуство, живописта заема огромна и разностранна територия. Спецификата се определя до голяма степен от естеството на материалите, с които борави, и от богатото разнообразие на жанрове и възгледи, в които тя се осъществява.

Чрез теоретически и практически анализ на епохи, стилове и похвати специалността дава възможност за изграждане на авторска позиция и поведение. След завършване на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ художникът може да практикува във всички области на изобразителните изкуства, както и да преподава в общообразователните и професионални училища, при условие, че е получил професионална квалификация за учител по изобразително изкуство, като изучава II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“.

СТЕНОПИС

Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по стенопис със своята многостранна и специализирана подготовка проектират и реализират художествени произведения в архитектурна среда – екстериор и интериор, както и в свободните урбанистични зони. С теоретичните си познания и практически умения те участват самостоятелно или в колектив с архитект в творческото решаване на обемно-пространствените проблеми и естетическото въздействие на архитектурата.

Бакалавърът, завършил специалност „Стенопис“, владее професионално следните класически стенописни техники: фреско, секо, мозайка, витраж, сграфито, както и нови техники и технологии. Той създава произведения на пластичните изкуства и в сакрални архитектурни обекти.

Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по стенопис са подготвени да изпълняват функцията на консултант, проектант и организатор при решаване проблемите на естетизацията на жизнената среда.

Изучавалите II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“ получават професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство от първи до дванайсети клас в общообразователните и професионални училища“.

ГРАФИКА

Целта на обучението в специалност „Графика“ е завършилият художник – бакалавър да придобие основни теоретични и практически познания, както и умения в областите на пластичните изкуства, по-специално – изящната графика. Обучението в специалността се реализира върху основата на изучаването на следните учебни дисциплини: графика; композиция; рисуване; история на изкуството; пластична анатомия; перспектива; естетика; философия; графичен дизайн.

Рисуването от натура и по въображение позволява на студентите да създават графични композиции, като ги реализират чрез класическите графични технологии.

В поредица от задачи с нарастваща сложност студентите конструират пространството, изграждат плановете и намират динамичната взаимовръзка и взаимозависимост между тях; организират светлината и сянката; подчертават обемите, графичните контрасти и материи; реализират композиционните решения в графични техники.

Изучаването на класическите пространствени закономерности, тълкуването им от един съвременен аспект е необходим етап в развитието на творческата личност.

Художникът – бакалавър може да изпълнява на високо професионално ниво свои и чужди художествени проекти, а при изучаване на II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“ придобива професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“ и може да преподава в системата на общообразователните и професионални училища.

КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ, ПЕЧАТНА ГРАФИКА

Специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ е съвременна медийна специалност с широкопрофилна ориентация към нуждите на информационното ни общество.

Художниците, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в специалността, могат да упражняват художествено-творческа, авторско-концептуална, проектантска и консултантска дейност в областта на книгата, печатните медии и графичния дизайн, чиито обекти са всички видове художествени и периодични издания – книги, вестници и списания, учебно-дидактични издания, информационно-справочни издания, издания за деца; всички форми на приложната графика – фирмен стил, филателна и рекламна графика, медиен дизайн, web дизайн, шрифт и типография.

Чрез тясно специализирани дисциплини като полиграфични технологии, маркетинг, реклама и издателски мениджмънт се извежда високопрофилиран професионализъм, необходим за извършване на организационно-управленски, артдиректорски, проектантски, производствени и експертни дейности, свързани с художественото проектиране и технологическата реализация на печатните медии.

Придобилите професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“ след завършване на II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“ могат да преподават в системата на общообразователните и професионални училища.

ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

Образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в специалност „Плакат и визуална комуникация“ подготвя художници в областта на теорията и практиката на плакатното изкуство, печатната комуникационна графика, както и дава много добра основа за развитие в областта на всички останали съвременни и класически медии. Необходимите знания и умения се усвояват чрез специфична програма на стъпаловидно качествено израстване. Освен изучаваните през цялото следване дисциплини плакат, шрифт и калиграфия, живопис, широко застъпени са дисциплините визуална комуникация, екранна графика, уебдизайн, графични техники и визуална фантазия. Завършилите художници притежават комплексни качества за практическа работа в областта на корпоративния дизайн, печатната реклама и малката приложна графика, както и готовност за самостоятелни авторски творчески изяви.

Изучавалите във II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“ педагогически дисциплини получават професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“ и могат да преподават в системата на общообразователните и професионални училища.

Бакалаврите, завършили специалност „Плакат и визуална комуникация“, намират професионална реализация в рекламни агенции и студиа, издателски къщи, печатни и електронни медии, галерии, музеи, театри и други културни институции.

РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН

Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в специалността могат да упражняват проектантска, конструкторска и високотехнологична художествено-изпълнителска дейност в областта на рекламния дизайн, чиито обекти са рекламни пана и пластики, рекламни витрини, търговско-рекламни фирмени офиси, търговски магазини, рекламно-експозиционни щандове, търговско-промишлени изложби, световни изложения и музеи, както и съпътстващите ги запазени марки, запазени шрифтове, сувенири, дипляни, каталози, проспекти, постери, билбордове, транспаранти и др.

Художникът – бакалавър знае основните принципи, закономерности и норми както на всяка от базисните дисциплини, така и на специфичните дисциплини – пространствен и графичен дизайн, реклама, компютърно проектиране, експозиционни конструкции, перспектива, архитектура, техника и технологии, техника на осветлението, комбинаторика, цветознание, теория на музейната експозиция. Той умее професионално художествено-творчески да интерпретира и да визуализира всякакъв вид задачи на рекламния дизайн, за които му е зададен тематико-експозиционен план.

Завършилите специалност „Рекламен дизайн“ могат да упражняват и преподавателска дейност в общообразователните и професионални училища, ако са изучавали II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“.

МОДА

В специалността се подготвят специалисти в областта на дизайна на облеклото, проектирането на производствени и уникални аксесоари, прогнозирането на тенденциите в модния дизайн.

Художникът – моден дизайнер се реализира професионално като създава модни колекции. Той изработва проекта и участва в реализирането му като готов продукт, в неговото концептуализиране и организирането на представянето му.

Художникът – бакалавър, завършил специалност „Мода“, изучава и общоакадемичните дисциплини рисуване, цветознание, история на изкуството, история на облеклото, естетика, философия и др. Така той получава интердисциплинарна подготовка, която съответства на спецификата както на изобразителните изкуства, така и на модата като социокултурен феномен.

Бакалаврите от специалността могат да работят в проектантски звена към производствени предприятия, в управленски екипи на консултантски и рекламни структури, като експерти по визуални изкуства, а завършилите II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“ придобиват професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство от първи до дванайсети клас в общообразователните и професионални училища“.

АРТТЕРАПИЯ

Магистърската програма „Арттерапия“ предлага специализиран начин за използване на творческия процес в изкуството като проводник за комуникация, себеизразяване и развитие на личността. Магистърската програма е насочена към комплексни експресивни модели, при които изкуството и психологията са уникално комбинирани, за да изследват и развиват креативните възможности на индивидите. Обучението включва изучаването на задължителни учебни дисциплини, които съдържат теоретични знания от областта на историята на изкуството, теорията на изкуството, психологията на творчеството, история и теория на културата, арттерапия, психопатология на изкуството, базирани върху изкуството психологически експерименти, артетерапевтична практика, арт-студио. Завършилите магистърската програма, получават диплома с професионална квалификация за художник със специализирани знания и умения в сферата на арттерапията, които им дават възможност да се реализират успешно като експерти и консултанти в тази области като съдействат за разширяване ролята на изкуството в развитието на съвременната арттерапевтична теория и практика.

Предстои откриването на Международна магистърска програма по „Арттерапия“, в която обучението ще се провежда и на руски език.

Отборът на „Нефтохимик 2010“ разби „Марек Юнион-Ивкони“ с 3:0 гейма в трети решителен мач от четвъртфиналните плейофи в националната Суперлига при волейболистите. В пълната с ентусиазирани зрители зала „Младост“ бургазлии не оставиха никакви шансове на дупничани.

Цифровото изражение в отделните геймове – съответно 25:20, 25:13 и 25:16, достатъчно красноречиво говори за разликата в класите на двата тима.

Най-резултатен с 26 точки беше националът Валентин Братоев.

„Искаме да благодарим на зрителите в зала „Младост“ за подкрепата. Вярваме, че ще създадат подобна атмосфера и на следващите ни домакински мачове“, заяви старши треньорът на бургаския отбор Найден Найденов.

На полуфинал „Нефтохимик 2010“ ще има за съперник „Пирин“ – Разлог. Играе се до 3 победи от 5 мача.

Първите два са на 23 и 24 март /петък и събота/ от 18:30 часа. Третият е на 29 март в Благоевград, където ще е и евентуалната четвърта среща.

При равенство в победите петият решителен двубой, който ще определи финалиста, ще е на 5 април в бургаската зала „Младост“.

В другия полуфинал съперници са отборите на „Монтана“ и ЦСКА.

Още снимки

 

1

2

3

 

shutterstock.com

Поради многото постъпили запитвания от наши читатели, в поредица материали ще обърнем внимание на документите, които трябва да се представят в НОИ при пенсиониране. Започваме с най-общия случай – когато пенсионирането е за осигурителен стаж и възраст, пише bgnow.

Основното в този случай е заявлението за първоначално пенсиониране. Това е т.нар. форма УП-1, която е необходимо да попълним, когато подаваме искане за отпускане на пенсия. Това е образец, който е утвърден от управителя на НОИ. Разпространява се свободно (не е бланка под строга отчетност) по специализираните книжарници, а също така може да се ползва електронният й вариант, изтеглен от страницата на НОИ.

Към заявлението за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст се представят:

Документи за осигурителен стаж, които са:

• трудова книжка, осигурителна книжка,

• военно-отчетна книжка (за мъжете),

• акт за раждане на дете (деца ако майката е била неработеща по време на майчинството).

– важно е да се знае, че времето на майчинството се зачита за трудов стаж. Важен документ е също Удостоверение УП-3.

Това е документът, който замества записа в трудовата книжка и се издава от осигурителите задължително, когато:

• стажът в трудовата книжка не е заверен,

• лицето е полагало труд в условията на първа или втора категория труд след 01.01.2003 г., •осигуреното лице е работило при намалено работно време (прим. 4 часов работен ден)

•има часове извънреден труд след 01.01.2005 г.

Представянето на УП-3 не е задължително, когато периодите на работа в трудовата книжка са надлежно оформени съгласно изискванията на Наредбата и стажът е положен при условията на трета категория труд.

Удостоверение УП-2

Това е документът, който удостоверява получения осигурителен доход от кандидат пенсионера за период от 3 последователни години, които лицето избира от 15-годишния период 01.01.1082 г.- 31.12.1996 г. Осигурителният доход след 01.01.1997 г. е задължителен и за него се изготвя УП-2 от 01.01.1997 г. до датата на прекратяване на последния трудовия договор. (Едно лице може да е работило на повече от едно място след 01.01.1997 г., което означава че от всички места – осигурители следва да се изготви УП-2 за съответния период на работа).

Задължително трябва да бъде представена и

• Заповед за прекратяване на трудовия договор.

Единствено за пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, заявлението за пенсия се свързва служебно от ТП на НОИ с досието за трудова злополука или професионална болест.

В следващия материал ще обърнем внимание на документите, необходими при отпускане на наследствена пенсия.

Източник: bgnow

Младежи от Центъра за социална рехабилитация и интеграция, заедно с изпълнители от СУ „Добри Чинтулов“, ще зарадват с концерт възрастните хора от дом „Цвета и Анка Върбанови“. Той е под надслов „Да посрещнем пролетта“ и ще се проведе на 21 март от 15:30 часа в дома за възрастни.

Младежите от Център за социална рехабилитация и интеграция, участващи в празника, живеят в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 4 и 5, в кв. „Ветрен“. Участието в празника е втора изява за тях, след направената през месец ноември изложба на картини под надслов „Порив за полет“.

Учениците от СУ „Добри Чинтулов“ ще представят интересна програма от народни песни и танци. Това  ще е тяхното послания към възрастните хора за здраве, дълголетие и весела пролет.

pinterest.com
Продължителността на деня е равна на нощта

Както са казали старите хора, освен с настроението, пролетта идва и с грижите. Това е било времето за впускане на сериозна работа след дългия зимен застой. Не случайно бизнесът на повечето е набирал пълна скорост именно през пролетта, както и пътуванията.

В този първи ден на календарната пролет българинът не минавал без пророкувания, наблюдения и предсказания. Той установил, че – колкото по-късно прогърми през пролетта, толкова по-голямо плодородие ще има през годината; където прогърми за пръв път през пролетта, там град ще бие през лятото; ако пролетта е мъглива, посевите не ще бъдат добри; ако е суха, ще бъде гладна годината; ако е дъждовна – годината ще е плодородна; ако утрините през пролетта са студени, ще има добър урожай по житата.

Другото нещо, което и до ден днешен се е запазило, е виждането на щъркел. Който го види на Първа пролет да лети трябва да се радва, защото ще бъде здрав и весел през годината. Обратното, който види щъркел да лежи или ходи, значи здравето ще му се размине.

Не случайно това е бил любимият сезон на нашите баби и дядовци. Те чакали с нетърпение пролетта, за да се застояват до късно по чешми и кладенци, въпреки че времето е непостоянно и може да се простудят. Все пак пролетта дойде, а с нея и новите надежди!

Първа пролет е денят, в който настъпва пролетното равноденствие.

Слънцето при видимо движение пресича пролетната равноденствена точка и от южната небесна полусфера преминава и през северната.

Пролетта настъпва на различна дата през месец март

Ето кога настъпват първа пролет, лято, есен и зима от 2010 до 2020 г.

Март Юни Септември Декември
Година Ден Час Ден Час Ден Час Ден Час
2010 20 17:32 21 11:28 23 03:09 21 23:38
2011 20 23:21 21 17:16 23 09:04 22 05:30
2012 20 05:14 20 23:09 22 14:49 21 11:12
2013 20 11:02 21 05:04 22 20:44 21 17:11
2014 20 18:57 21 10:51 23 02:29 21 23:03
2015 20 22:45 21 16:38 23 08:20 22 04:48
2016 20 04:30 20 22:34 22 14:21 21 10:44
2017 20 10:28 21 04:24 22 20:02 21 16:28
2018 20 16:15 21 10:07 23 01:54 21 22:23
2019 20 21:58 21 15:54 23 07:50 22 04:19
2020 20 03:50 20 21:44 22 13:31 21 10:02

 

Според Григорианския календар, въведен на 4 октомври 1582 г., една календарна година има 365 дни. Затова се налага на всеки 4 години да се добавя един ден за компенсация – ‘тайнствения’ 29 февруари.

На всеки 4 века се пропускат 3 високосни години (на кръгъл век, който не се дели на 4 – напр. 1700 г., 1800 г. и 1900 г., а 2000 г. е високосна).

Средната продължителност на григорианската година осреднена за 4 века е 365,2425 дни, в рамките на един век е 365,25 дни, а реалната астрономическа тропична година се равнява на 365,242374 дни.

Т.е. всяко равноденствие избързва спрямо григорианския календар всяка календарна година. Освен това часът на равноденствието зависи силно от това дали съответната годината е високосна или не.

С букетче от кокичета посрещаме пролетта

Снежно белите кокичета изглеждат нежни и крехки, но са невероятно издържливи на ниски температури.

trilulilu.ro
trilulilu.ro

Винаги когато видим първото кокиче ни обзема чувство на нежност, усещане за пробуждане на нов живот.

То дава първите сигнали за приближаващата се пролет. Нежно, бяло и красиво, кокичето винаги е първото цвете, което се появява след студената зима от доскоро замръзналата земя.

Показвайки се често още от не съвсем разтопилата се снежна покривка, то изглежда толкова крехко и нежно, но всъщност устоява на всички капризи на баба Марта и последните студени ветрове.

Малкото чудо на природата със снежно бели цветове, цъфти в първите топли дни на февруари или март и успява да издържи на доста ниски температури и да остане красиво.

Всички обичаме да наберем от първите кокичета. Смята се, че да откъснеш и подариш кокиче е жест на голямо уважение, който съдържа в себе си послание за много здраве и свежест през цялата година.

Има много легенди за това нежно цвете, но всички те са свързани с чистота, непоророчност и оптимизъм.

Имен ден празнуват носещи имената: Пролет, Пролетина и Росен.

videohive.net

Дните на българската музика ще се проведат в Бургас от 20 до 24 март. Организатор на събитието е Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ със съдействието на Община Бургас. 

Настоящото издание е посветено на 140 години от Освобождението на България. Освен концертите, в програмата са включени и две конкурсни изяви. Едната от тях е XXIV Национален конкурс за изпълнение на българска музикална творба „Върбан Върбанов“ – за ученици от гимназиален етап.

Другата изненада за публиката е провеждащото се за първи път Национално състезание за млади изпълнители на българска музика – за ученици до VII клас.

Журито на конкурсните прояви включва известни български музиканти и университетски преподаватели:

Пиано –  Доц. д-р Даниела Дикова – преподавател НМА „П. Владигеров“ – София

Татяна Иванова – редактор на предаването „Allegro vivace“ на БНР

Богдан Иванов – лауреат на конкурса „Лист – Барток“

Струнни инструменти –  Галина Койчева – цигулка,  концертмайстор на Симфоничния оркестър на БНР

Константин Евтимов- виолончелист, концертмайстор на Симфоничния оркестър на БНР

Георги Патриков – диригент

Духови и ударни инструменти – Проф. д-р Ясен Теодосиев – валдхорна, ръководител катедра в НМА „П. Владигеров“ – София

Доц. Борислав Йоцов – кларинет, преподавател в НМА „П. Владигеров“ – София

Мирослав Димов – ударни инструменти, хон. асистент в НМА „П. Владигеров“ – София

Класическо пеене –  Проф. д-р Свилен Райчев – ръководител катедра в НМА „П. Владигеров“ – София

Проф. д-р Маргарита Баснарова – преподавател в НМА „П. Владигеров“ – София

Доц. д-р Ермила Швайцер – преподавател в НМА „П. Владигеров“ и НБУ

В конкурсните прояви участват 130 млади музиканти, представители на училищата по изкуствата, школи и читалища от цялата страна.

Освен наградите на журито, се присъжда и една награда на името на кмета на Община Бургас за ярко дарование.

Всеки почитател на литературата може да станете участник в „Поетичното кафене“ по случай Световния ден на поезията и Първа пролет. Инициативата ще се проведе на 21 март от 18 часа в Дома на писателя.

Световният ден на поезията се отбелязва за десета поредна година в Бургас под егидата на областния управител. Едновременно с това ще бъде отбелязан и Международният ден на кукления театър.

Гост на събитието ще бъде поетесата от Израел Хава Пинхас – Коен.

Всички присъстващи могат да участват в традиционния блиц конкурс за написване на произведение по зададена тема. Наградите са осигурени от организаторите и спонсорите на литературния празник.

В съпътстващата програма са предвидени творческа вечер в Дом на писателя с поезията на  Хава Пинхас-Коен на 20 март от 18 часа, както и творческа работилница с литературното общество на Английска езикова гимназия с ръководител Дора Лазарова и отличници на Немска езикова гимназия.

На 22 март участниците в Световния ден на поезията ще гостуват НЧ „Просвета 1888“ – Поморие на  „Стихове и сладко от смокини“.

Организатори на събитието са Народно читалище „Любен Каравелов 1940“ и Сдружение „Бургаска писателска общност“. Партньори са организациите „Шалом“ и „Алеф“, РЕКИЦ „Читалища“ – Бургас и НЧ „Просвета 1888“ – Поморие.

От витринатавиж всички

0
Красотата винаги е била относително понятие. Идеалът се е променял през вековете, но дори и в един и същ исторически период възприемането на красотата...

Стилътвиж всички

0
Доматено червено От червеното в идващия топъл сезон се очаква максимална жизненост. Модерния доматен цвят трябва да е наситен и ярък. Препоръчват се следните съчетания: с млечно-бяло,...