My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

Денят

thinglink.com

На 13 декември имен ден празнуват много имена, които били носени от смели християни, загинали в името на Христовата вяра.

Имен ден празнуват Евстратий, Евстрати, Стати, Статко, Евгени, Евгений, Евгения, Женя, Гено, Генчо, Гендо, Лучия, Герман. 

След като императорите  Диоклетиан и Максимиан получили информация от своите шпиони, че броят на християните бързо се увеличава в Армения и в Кападокия, те незабавно изпратили двама от своите най-предани сановници Агриколай  и Лисий да въдворят ред като осъдят християните.

Разследването на Агриколай  и Лисий установило, че освен Св. презвитер Авксентий, християни има и сред военачалниците. Такъв бил Евстратий, който сам признал, че е заменил невежата вяра в идолите с истинската вяра в Христа.

Съдиите заповядали на военачалника Евстратий да свали своите военни отличия и знаци. Войниците го подложили на изтезания. Господ запазил живота на Свети Евстратий въпреки нечовешките рани, които му причинили.

Друг мъж на име Мардарий също гласно заявил, че е християнин.  И той бил заловен и хвърлен в тъмница.

Един от новопровъзгласените мъченици е Свети Евгений – на 23 май 1996 г. Той е бил младеж, роден през 1977 г. Неговите мощи са чудотворни, затова Руската православна църква го канонизира като новомъченик.

Когато славата на света мъченица Агатия* се разпространила по цяла Сицилия и жителите на Сиракуза се стичали в Катана на поклонение пред светия гроб на мъченицата, случило се една девица на име Лукия от благороден произход и уважавана от всички да отиде на празника заедно с майка си Евтихия, която четири години страдала от кръвотечение и не можела да се изцели с никакви лечебни средства.

* Света мъченица Агатия пострадала при гонението на Деций през 251 г. Впоследствие от нейните мощи ставали много чудеса. Паметта на мъченицата се празнува на 5 февруари. Бел.ред.

По време на църковната служба над гроба на мъченицата чели евангелието, в което се споменавала жената, изцелила се от кръвотечението си, като се докоснала до дрехата на Христа (Мат. 9:20Марк. 5:27). Лукия казала на майка си:

– Майко, ако вярваш в това, което чуваш, вярвай и че света Агатия се е удостоила да застане пред Онзи, за Чието име е пострадала. Затова докосни гроба й с вяра и ще се изцелиш.

След края на службата хората се разотишли, а майката и дъщерята паднали пред гроба на светата мъченица и със сълзи започнали да я молят за помощ. Те се молели дълго и накрая Лукия задрямала. Насън тя видяла света Агатия сред ангели, украсена със скъпоценни камъни. Светата казала:

– Сестро Лукия, дево Господня! Защо молиш от мен това, което сама можеш да дадеш веднага? Твоята вяра помага на майка ти и тя вече е здрава. И както град Катана се слави с мене, така с теб ще се гордее Сиракуза, защото в девството ти си приготвила за Христа благоугодно жилище.

Лукия веднага се събудила и с трепет казала на майка си:

– Майко, ти си здрава! Умолявам те в името на светицата, която те изцели със своите молитви: повече никога не ми споменавай, че съм сгодена, и не пожелавай да видиш смъртен плод в грешното ми тяло. Онова, което си решила да ми дадеш, когато се омъжа за смъртен човек, ми го дай, за да ида при Безсмъртния Жених Христос Господ, Пазителя на моето девство.

Майката отговорила:

– Грижливо пазех останалото от баща ти и за девет години умножих твоето наследство. Това, което придобих сама и все още мога да придобия, също е в твое разпореждане. Но първо ме погреби и тогава постъпвай с имуществото си така, както ти бъде угодно.

– Майко, чуй съвета ми – казала Лукия, – на Бог не е особено угоден онзи, който Му дава нещо, което не може да отнесе със себе си или да употреби за своя полза. Ако наистина искаш да извършиш богоугодно дело, дай на Бога това, което можеш да употребиш за себе си. Когато умираш, няма да се нуждаеш от нищо земно и ще си безсилна да го вземеш със себе си. Затова, докато си жива и здрава, дай на Христа своето имущество и отделеното за мене.

Лукия повтаряла на майка си това всеки ден, докато накрая те не започнали да раздават и употребяват имуществото си за нуждите на бедните. За продажбата на имението, прекрасните съдове и скъпоценните камъни научил годеникът на Лукия, и огорчен, започнал да разпитва дойката на годеницата си:

– Какво означава тази внезапна продажба на имението и скъпоценностите?

Разумната дойка отговорила:

– Твоята невеста научи, че се продава едно наследствено имение за повече от 1000 жълтици. Тя иска да го купи за тебе и затова продава някои неща, за да събере толкова пари.

Момъкът повярвал на думите й, и като си мислел, че става въпрос за купуване на имот, вече не възразявал и дори сам поощрявал годеницата си и нейната майка да продават имуществото си. Но щом узнал, че всичко е раздадено на бедни, вдовици и сираци, че е похарчено за странници и Божии служители, веднага отишъл и съобщил на градоначалника Пасхазий, че годеницата му е християнка и следователно се противи на царските заповеди*.

* Тоест указите на римските императори всички граждани да принасят жертви на езическите богове. Бел.ред.

Пасхазий извикал Лукия и започнал да я убеждава да принесе жертва на идолите.

Блажената му отговорила:

– Жива жертва и чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е да се грижиш за сираците и вдовиците в техните скърби (Иак. 1:27). През последните три години не вършех друго, освен да принасям жертва на Живия Бог. Сега вече нямам какво да принеса пред Него и Му принасям самата себе си. Нека Той стори с жертвата Си каквото Му е угодно.

– Тези думи – казал Пасхазий – можеш да говориш на подобните на теб християни, а пред мен, който следи да се спазват царските закони, споменаваш това напразно.

– Ти следваш царските закони – отговорила Лукия, – а аз се подчинявам на Божиите. Ти се боиш от царете, а аз – от Бога. Ти се стараеш да угодиш на царя, а аз желая да благоугодя на Единия Христос. Затова направи каквото сметнеш за добре, а аз ще правя това, за което зная, че ще ми е от полза.

– Ти пропиля наследството си заедно със съблазнителите си – казал Пасхазий – и затова говориш като блудница.

– Наследството си съм оставила на добро място – възразила Лукия – и никога не съм си позволявала да приемам съблазнители на душата и тялото.

Пасхазий попитал:

– Кого наричаш съблазнители на душата и тялото?

Тя отговорила:

– Вие сте съблазнителите на душата, за които апостолът казва: „лоши беседи развалят добрите нрави“ (1Кор. 15:33), защото внушавате на хорските души прелюбодейството* да оставят Небесния Жених, тоест своя Създател, и да последват дявола чрез служението на безсилните и бездушни идоли. А съблазнителите на тялото са онези, които предпочитат временните удоволствия пред вечното блаженство и преходните наслаждения поставят по-високо от безкрайните радости.

* Под прелюбодейство в църковния език се разбира не само беззаконният съюз на мъж и жена, скверни помисли и срамни дела против седмата заповед, но понякога и нечестие и идолопоклонство, както в този случай. Бел.ред.

Пасхазий казал:

– Твоите разсъждения ще престанат, когато се стигне до изтезания и рани.

Лукия отвърнала:

– Божиите слова не ще замлъкнат никога.

– Нима ти си Бог? – възразил градоначалникът.

– Аз съм Божия рабиня – казала тя – и затова говоря Божии слова, както Той Сам е казал: „не сте вие, които ще говорите, а Духът на Отца ви, Който говори във вас“ (Мат. 10:20).

Пасхазий попитал:

– Нима в тебе има Свети Дух и да не би Той да говори чрез тебе?

– Апостолът казва – отвърнала Лукия, – че онези, които живеят непорочен живот, са Божии храмове и Духът Божий живее в тях (1Кор. 3:16).

Началникът възкликнал:

– Ще заповядам да те отведат в дома на безчестието, та Духът Божий да отстъпи от теб, когато бъдеш осквернена.

– Без волята на Духа никога не може да бъде осквернено тялото – отвърнала Лукия. – Дори да сложиш в ръката ми тамян и насила да го хвърлиш с нея в идолския жертвеник, Бог само ще се надсмее на това, защото Той ни осъжда за помислите и доброволните ни деяния, а не за действията, които други ни карат да вършим насила. И насилственото лишаване от девството Той само допуска, както допуска изкушенията, разбойничеството, езичеството. Затова дори да заповядаш да се гаврят с мен, само ще увеличиш наградата за моята чистота.

– Ще заповядам да те безчестят до смърт – извикал Пасхазий, – ако не изпълниш царското повеление.

Лукия отговорила:

– Вече ти казах, че никога няма да склониш моята воля към греха. А всичко онова, което можеш да направиш с тялото, Христовата рабиня презира.

Тогава Пасхазий, този развратен и неправеден съдия, призовал при себе си собствениците на безчестни домове и им дал светицата с думите:

– Съберете хора и нека я поругават дотогава, докато умре.

Когато повели светицата на поругание, Бог й дал такава тежест, че мъчителите не могли да я помръднат от мястото й. По разпореждане на мъчителя се събрали много хора и се опитвали да я поместят, но изнемогнали и се покрили с пот, а Господнята дева стояла непоколебима. Донесли въжета, вързали ръцете и нозете й и отново с всички сили се опитали да я повлекат, но тя останала неподвижна като скала. Пасхазий се смутил и не знаел какво да направи. Той свикал гадатели, вълшебници и всички идолски жреци и им заповядал да извършат магии, за да помръднат Лукия, но те не постигнали нищо. Тя стояла като прикована към земята и не било възможно да я отместят дори на крачка. Довели множество волски впрягове, за да я преместят и повлекат след себе си, но тя пак останала неподвижна.

Накрая Пасхазий я запитал:

– Какво вълшебство вършиш?

– Това не е вълшебство – отвърнала тя, – а силата на Божията благодат.

– Защо хиляда души не могат да помръднат от място теб, слабата девойка?

– Дори да доведеш десет хиляди души, и те ще почувстват, че Дух Светий ми говори: „до тебе ще паднат хиляда, и десет хиляди теб отдясно“ (Пс. 90:7).

Жалкият съдия се смутил и много се измъчвал в нечестивата си душа.

– Защо се измъчваш? – попитала го светата дева. – От какво се смущаваш? Ти вече изпита, че аз наистина съм храм на Живия Бог, и вярвай в това. Ако още не си се убедил, продължавай делото си.

Пасхазий изпаднал в още по-голямо негодувание, като видял, че светицата се смее на усилията му. Той заповядал да накладат около нея голям огън и да я поливат със сяра, смола и кипящо масло. Но тя се оградила с името на нашия Господ Иисус Христос, останала неподвижна и невредима и казала на мъчителя:

– Молех нашия Господ Иисус Христос огънят да няма власт над мене, а ти да станеш за посмешище на онези, които се надяват на Христа. Молех Го да продължи мъченията ми, за да се избавят вярващите от страха пред мъките, а невярващите да се лишат от възможността да похулват християнството.

Тогава неколцина от приближените на Пасхазий, които желаели да го освободят от тежкото и неудобно положение, заповядали на слугите да посекат с меч гърлото й, а после заедно с градоначалника си отишли вкъщи. Но колкото и силно да била ранена, светицата не губела сили и говорела на народа:

– Благовестявам ви – казала тя, – че на Божията Църква се дарява мир, защото Диоклетиан се отказа от царството, а Максимиан е мъртъв. И както Катана има за своя застъпница моята сестра в Бога света Агатия, така и аз съм дадена от Него за защита на този град, ако изпълнявате волята Му и вярвате в това.

Докато Лукия с пронизано гърло говорела тези слова, неочаквано видяла да водят Пасхазий, окован в железни вериги. Това станало така, защото сицилийците тайно донесли в Рим, че управителят им немилосърдно разорява страната и отнема с насилие имуществото на гражданите. От столицата дошла заповед той да бъде окован и доведен на съд: там бил разпитан, осъден на смърт и посечен с меч. Когато го водели покрай светицата, тя все още била жива и макар ранена смъртно, стояла, без да се помръдне. Животът не я оставял, докато не дошли свещеници и тя не се причастила с Пречиститие и Животворящи Христови Тайни. Чак когато след причастието всички възгласили: „Амин“, светата мъченица предала в ръцете на Господа чистата си душа*. Погребали я с почести в църквата с нейно име за слава на Единия Бог в Троица, Отец и Син и Свети Дух, прославян во веки. Амин.

* Света Лукия приела мъченическа кончина през 304 г. От Сиракуза нейните свети мощи били пренесени в Италия, после в град Мец в Лотарингия. Част от тях първоначално се пазели в Цариград, а после били пренесени във Венеция. Бел.ред.

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите („Четьи-Минеи“) на св. Димитрий Ростовски.

Снимка: Татяна Байкушева

Времето днес ще се задържи облачно, в равнините и низините мъгливо. На отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. През деня облачността, главно над планинските и източните райони, временно ще се разкъса. Ще духа слаб изток-югоизточен, в Източна България южен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, по морския бряг малко по-високи, максималните предимно между 8 и 13 градуса. В София минимална 3 градуса, максимална около 9 градуса.

Над Черноморието ще има значителна облачност, но валеж е малко вероятен. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максимални температури на въздуха 12 – 14 градуса, близка до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Над планините ще има значителна облачност, която през деня временно ще се разкъса и намалее. Преди обяд на отделни места по високите части на планините ще превали слаб сняг. Ще духа умерен до силен юг-югозападен вятър. Максимална температура на височина 1200 метра около 4 градуса, на 2000 метра – около минус 1 градус.

Подробна информация за времето днес и прогнозата за десет дни напред вижте на Sinoptik.bg

Източник: БТА, НИМХ

Овен
Не позволявайте поради притеснението и поради финансови причини да се нарушат плановете Ви. Отделете внимание на облеклото си, а това ще даде на Вашия дух свобода и индивидуалност. Със здравето сте добре, а ако има някакъв проблем, днес е подходящ ден, за да се заемете с него. Ако искате днешния ден да е успешен, станете много рано. И по- добре да не се захващате с нищо ново, ако липсва пълна увереност в успеха. След работа пообиколете магазините – това ще Ви ободри.

Телец

Вие сте най-надеждния и устойчив център на своето семейство, както Слънцето е център на Слънчевата система. Ако някой от Вашето семейство се замисли днес кого не би могъл да сподели с някой друг, то несъмнено ще се стигне до Вас. А Вие веднага ще се притечете на помощ и ще направите всичко възможно, за да върнете своя близък човек в обичайното му русло.

Близнаци

Доста много ще постигнат онези Близнаци, които умеят правилно да поставят ултиматуми и да блъфират. Рискът вдъхновява. Благодарение на обстоятелствата, нито за минута няма да загубите увереността в собствената си победа и ще я удържите, удивлявайки заобикалящите Ви. Интересното е, че представител на друг знак, ако се опита да направи съвсем същото, ще постигне точно противоположен резултат. Днес сте склонни да си играете с чувствата на другите, включително и с тези на хора, които много уважавате. Бъдете внимателни: близките ще Ви простят прегрешенията на този ден, но неприятния привкус от обидата все пак ще остане.

Рак

Кога за последен път сте чели интересна книга? Защо не се обърнете към приятели, на вкуса на които може да се доверите, и да се посъветвате с тях, като ги помолите да Ви препоръчат някое и друго произведение? Или си изберете нещо от класиката, която се смята такава не просто така, а защото тези книги наистина са хубави. А след това си направете голяма чаша горещ шоколад и прекарайте вечерта в четене. Ще бъдете радостни, че сте постъпили именно така.

Лъв

През този ден звездите Ви съветват да вземете активно участие в подкрепата на хобито на Вашия любим човек” да добавите още един експонат в неговата колекция, да отидете с него на мач на любимия му отбор , или да се възхитите на поредното му произведение на изкуството.Днес е по-добре да не предприемате активни действия , насочени за промяна на съществуващата ситуация. Тя и сама скоро ще се промени, само че посоката на промяна не е известна.

Дева

Това е ден, в който може да се съсредоточите в търсене на нови съюзници и влиятелни покровители. Ще успеете да намерите съмишленици даже и там, където никога не ги е имало. Много добре ще минат деловите преговори, а и ще успеете да постигнете изгодни условия за сътрудничество. Ако планирате да смените работата си, постарайте да се срещнете с потенциалния работодател именно през този ден. Няма сериозна заплаха за душевния Ви комфорт. Емоционалният фон се отличава със стабилност , а и отношенията с околните се подреждат много добре.

Везни

Звездната конфигурация е такава, че предполага настройката Ви към отдих и изясняване на собствения Ви енергетичен потенциал. Използвайте деня, за да намерите в себе си нови сили. За това ще Ви помогнат специалните упражнения за отпускане, а също и събуждащите се творчески замисли. Отношенията с роднините ще се изменят в благоприятна посока. За много неща ще се наложи да направите компромис и да успокоите избухващите у Вас искри.

Скорпион

Очевидно днес за представителите на Вашия зодиакален знак ще настане време, да се заемат шопинг . Май запасите в хладилника са нещо на привършване?… Само че звездите съветват, да не се престаравате. Има опасност да се снабдите с храни с изтичащ срок на годност, или с лошото настроение на съпровождащите Ви лица….

Стрелец

Много би било добре днес да отидете заедно на покупки, защото денят е изключително благоприятен. Опитайте се не само да накупите онова, което е нужно и за двама ви, а и да изпитате удоволствие от този увлекателен, макар и доста уморителен маратон.

Козирог

Днес Вашият любим човек ще бъде в недоумение, защо така странно, неадекватно и нетривиално се държите. Вероятно ще започне да се опитва да си ги изяснява на фона на своите обичайни действия, но едва ли ще се получи нещо от това.: и самите Вие няма да знаете отговора.

Водолей

Движите се, препускайки през глава, и току-виж сте се сблъскали с нещо крайно неочаквано. Става дума за запознанство с изключително интересен и необикновен човек, с когото дори и не можете да си представите някакви отношения само след няколко срещи. Какво пък – ако това действително е така, даже и недейте да планирате баналното отиване на кино. Защо да губите толкова ценно време, през което бихте могли да се опознаете?… Вместо това изпийте по чаша кафе или вино в малкото заведение зад ъгъла, и си поговорете.

Риби

Вашият живот набира обороти. Той прилича на самолет , който се засилва преди да излети. Много напрегнат и сложен момент, изискващ точна координация на движението и обмисленост на всяко действие. От всяка Ваша крачка зависи прекалено много. Бъдете внимателни и предпазливи!

Източник: lamqta.com

Изключителна гордост за УМБАЛ Бургас – за първи път в историята й тя е единствената българска болница с участие в научната програма на 40-я Световен конгрес по ортопедия. Конгресът се организира от Международната асоциация по ортопедия и травматология и се проведе миналия уикенд в гр. Мускат в Обединените арабски емирства. Отделението по ортопедия и травматология представи на научното жури два доклада, като и двата бяха допуснати до финалната програма. Журито е в състав от 150 души – най-авторитетните представители на световната ортопедична общност, а за допускането съществуват строги критерии за научна стойност и принос.

Първият доклад представя иновативен метод за реконструктивна хирургия при травми на рамо. Използва се техника, която съхранява костта на пациента и не се сменя ставата. Методът се сравнява с други подходи при този тип операции и показва бързото възстановяване на пациента, раздвижването и използването на ръката. Всички случаи, описани в доклада, са от практиката на отделението, каза началникът му д-р Стоян Христов.
Вторият доклад е електронен постер, който представя лечение при фрактури на бедрена кост и коляно при възрастни пациенти с остеопороза. И този подход показва бързо раздвижване и възстановяване на пациентите. „По темата съществуват много малко разработки и тя представлява голям интерес и предизвикателство за колегите. Много е актуална и на фона на все по-застаряващото население в световен мащаб, което ще има нужда от такава помощ“, добави д-р Христов.

Инициативата даде трибуна на повече от 50 желаещи да популяризират своята дейност. Сред тях най-активни бяха представителите на бургаските училища от всички етапи на обучение. Форум „Заедно творим добро“ е организиран от дирекция „Младежки дейности“ към Община Бургас като част от инициативата „Активни и здрави“, чийто вдъхновител и мотор е известната бургаска спортистка Гергана Брънзова-Ерденай.

В рамките на 2 часа представители на бургаските училища и настоятелства към тях показаха огромен брой инициативи, свързани с дарителството, предаването на знания между поколенията и работа с хора в неравностойно положение. Интересен акцент във форума беше споделянето на добри практики и проблеми при доброволчеството в Канада, където то е възприето като важна част в образователния процес. Участниците в събитието бяха поздравени с музикални изпълнения на цигулка и акордеон от младите бургаски таланти от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“.

Идеята на форума „Заедно творим добро“ е да се провежда всяка година през месец декември, отчитайки дейностите и резултатите от доброволческите инициативи сред младежите. Целта е да се популяризира ролята и дейността на доброволеца сред деца, родители и работодатели. Програма „АКТИВНИ и ЗДРАВИ“ на Община Бургас насърчава доброволчеството в българските училища и университети и стимулира развитието на доброволческата култура у нас, като предоставя възможност всеки да се включи активно в дейностите от програмата и обществения живот.

Доброволчеството е една от най-силните форми на социална активност, която подпомага сформирането на отговорна гражданска позиция и по-отговорно и сплотено общество. „Доброволците са истински хора за пример, които през споделения си опит и научени уроци имат възможност да намерят още съмишленици и дългосрочно да подобрят света. Докато правиш добро, развиваш важни умения –   отговорност, комуникация, увереност, трупаш безценен житейски опит, създаваш приятелства,  усъвършенстваш качества като  справедливост, солидарност, приобщаване и чувство за гражданска принадлежност.“ – подчерта Гергана Брънзова преди да представи „Точка за информационен обмен“. Това е единна онлайн платформа за представяне на доброволчески инициативи и обмен на добри практики.

Инфоточката е вече активна и може да се достъпи от уебсайта на „Активни и здрави“ https://activewell.burgas.bg/info-tochka, а първите възползвали се от нея са ОУ „Христо Ботев“ – кв. Долно Езерово. Платформата ще даде пространство, където доброволци от различни сфери да се запознават, партнират, споделят и да популяризират каузите си.

Авиомузеят при входа на квартал „Сарафово“ се наложи като една от най-интересните и посещавани бургаски атракции през последните две години. Той ви очаква и през декември със зимно работно време – от сряда до неделя, 09:00 – 17:00 часа.

Преди броени дни летищният оператор „Фрапорт“ избра да организира в Авиомузея коледно парти за децата на своите служители. Събитието премина с много настроение и игри в самолет Ту-154, където дядо Коледа и Снежанка раздаваха подаръци. Общият брой на посетителите достигна 700 души само за 2 часа.

Ако и вие искате да организирате групово събитие там, не се колебайте да се свържете с екипа на Авиомузея. Контакти можете да откриете тук: https://avioburgas.bg/#pl-10.

За повече информация следете фейсбук страницата https://www.facebook.com/avioburgas/ и официалния сайт на музея – www.avioburgas.bg.

Кметът Димитър Николов награди изявени бургаски спортисти, които през годината са постигнали забележителни успехи на национални и международни надпревари. Те са възпитаници на Спортен карате клуб „Киокушин Спирит“, Спортен клуб по акробатика „Акро Джъмп“, Спортен карате клуб „Цанев Бургаска област“ и Спортен клуб по ръгби „Бургас“ и през настоящата година спечелиха десетки купи и медали.

 „Поздравявам ви за това, че сте отделяли време за тренировки, проявявали сте постоянство. Постигнатите успехи показват, че децата в Бургас спортуват активно. За нас най-важно е да създаваме условия на територията на града и общината, където децата да имат възможност да тренират. Именно вашите успехи ни дават допълнително смелост да инвестираме в подобряването на спортните бази, зали за тренировки, игрища и в изграждането на нови съоръжения“, каза кметът Николов.

На церемонията присъства и зам.-кметът по култура, туризъм и спорт Диана Саватева, която поздрави бургаските спортисти и техните треньори за постигнатите успехи.

Община Бургас изгради паркинг за 50 автомобила до бл. 1 в к-с „Братя Миладинови“. Това се случи след заявеното изрично желание на жителите от района, че искат именно такава нова придобивка. Към паркинга периферно са монтирани тротоари за пешеходно преминаване, както и улично осветление. Той не попада в актуалния обхват на синя зона, така че използването му е безплатно.

Още със следващия бюджет Община Бургас ще предвиди нови възможности за паркиране, включително изграждане на етажни паркинги.

Община Бургас няма да вдига такса смет, въпреки увеличения размер на отчисленията към държавата. Заложените 2 млн. и 400 хил. лв. отчисления към държавата в план сметката за 2020 година ще намалеят на 756 000 лв., след постигнатото вчера споразумение между Министъра на околната среда и водите и НСОРБ. 

Със 100 000 лв. по-малко са заложените средства за сметосъбиране и сметоизвозване в Бургас, заради оптимизиране дейността  на почистващата фирма след закупуването на нова автоматизирана техника.

Сменя се и методиката за отчитане на фирмата към Общината. За контрол на дейността е разработен специализиран софтуер, който позволява в реално време електронно отчитане на всяка една дейност.

Досега заплащането се извършваше след  представени протоколи за машиносмяна. От следващата година Община Бургас ще плаща за извършено миене и метене на реално обработена площ. Заплащането на курс извозен отпадък се заменя със заплащане на тон извозен отпадък.

В план сметката за почистването на града за следващата година са заложени с 399 000 лв. повече за машинното метене, миене и снегопочистване. Сумата е прогнозна, тъй като от нея ще се плаща само при реално извършена дейност.

Предвид задължението и отговорността на местната власт за реализирането на мерки срещу ФПЧ, в новата процедура за 2020 г. Община Бургас е изискала почти двойно по-голям брой автоматизирана техника за извършване на дейностите по автомиене и автометене, пряко влияещи върху намаляването на ФПЧ във въздуха. Цялата техника за сметоподдържането и сметоизвозването в Бургас вече отговоря на еко стандарт Евро 6.

Досега общината се обслужваше от 6 метачни и 6 миялни машини. С новата техника те стават общо 26, както и допълнително 3 електрически автометачни машини за пешеходните зони и ЦГЧ. По този начин се създава възможност за увеличаване честотата на метене и миене на улиците.

90 % от нововъведената техника е съвсем нова и дава възможност за претегляне на количеството отпадък във всеки съд. Това ще позволи на Община Бургас първа в страната да предприеме стъпки в посока заплащане на такса битови отпадъци на база генерирани количества отпадъци. 

Народният представител Ася Пеева ще има приемен ден на 16 декември (понеделник) в Бургас. Той ще започне  в 11:00 часа, в областната централа на ПП ГЕРБ на ул. „Конт Андрованти“ 5. Ася Пеева е член на Комисията по образованието и науката и на Комисията по култура и медии  в 44-то Народно събрание.

Всички желаещи могат да се запишат за среща на място в офиса на партията или на телефон 0884 800 023.

От витринатавиж всички

0
Съставки: пуйка;150-200 г масло с добро качество (омекотено);сол, смлян черен пипер - на вкус;дафинов лист;зехтин;2 лимона (за олио)...

Стилътвиж всички

0
Посрещнете Новата 2020, чийто покровител в източния календар е Белият метален плъх, у дома, съветват астролозите, но в голям мащаб. Направете истинска...
Открий ме в спорта