Нещо ново

Община Бургас открива два нови пункта за раздаване на топла храна, находящи се в ж. к. „Славейков“ до блок 38 и в ж. к. „Изгрев“ до блок 28 /пунктове на Детска кухня/. Потребителите на социалната услуга ще получават топъл обяд в новите пунктове всеки работен ден от 12.15 до 12.45 часа.

Гражданите, желаещи да бъдат включени в „обществената трапезария“ могат да подават заявление-декларация /по образец/ в Центъра за административно обслужване на граждани /деловодство/, на ул. „Александровска“ 26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Заявление-декларация може да бъде изтеглено от сайта на Община Бургас.

Община Бургас продължава изпълнението на социалната услуга „Обществена трапезария“ в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0154-C04 „Топъл обяд за хората в нужда от Община Бургас“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2019“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г.

Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Бургас развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.

Гостите на града от страната и чужбина, както и всеки желаещ негов жител, могат да посетят най-интересните тукашни забележителности с новата услуга Burgas Card. Тя дава достъп до музеи и атракции с до 30 % отстъпка от редовните цени. Актуален списък на обектите, включени в Burgas Card, както и условия за използването ѝ, можете да откриете на интернет адрес: https://www.gotoburgas.com/bg/card.

Включените обекти са:

* Археологически музей;

* Исторически музей;

* Етнографски музей;

* Природонаучен музей;

* Пътуване с кораб „Анастасия“ до остров Света Анастасия и вход за музейна експозиция;

* Археологически комплекс „Акве калиде“ – вход за музейна експозиция с включена 3D прожекция;

* Авиомузей до Летище Бургас;

* Фестивал на пясъчните скулптури.

Цената на Burgas Card e 30 лева. При закупуването й тя се валидира за точно три дни, през които клиентът може да си подреди програмата така, че да посети всички или повечето обекти в обхвата на услугата, предоставяна от Община Бургас.

Към момента може да закупите такава карта от Туристическите информационни центрове на територията на града (Часовника, Магазия 1 и Автогара Юг), както и от туристически комплекс „Акве калиде“.

Допълнителна информация може да получите на телефон 0888 506 816.

Още снимки

 

Изследването на кортизол в слюнка се очертава като търсен показател при диагностицирането на това заболяване, а „ЛИНА” е сред малкото лаборатории в страната, които го предлагат

В резултат на повишения интерес от страна на специалисти и пациенти, лаборатория „ЛИНА” въведе  теста слюнчен кортизол.

„Напоследък той се очертава като търсен показател при диагностиката на Синдром на Кушинг –  заболяване, което включва неспецифични симптоми като артериална хипертония, абдоминално затлъстяване, повишено окосмяване (хирзутизъм), акне, менструални нарушения при жените, остеопороза, захарен диабет и др.”, заявява специалистът по клинична лаборатория в МДЛ „ЛИНА” д-р Пламена Хараланова.

Лабораторната диагностиката на това заболяване  се основава на опредеяне на концентрациите на свободен кортизол в  урина и т.нар. кортизолов ритъм. Изследването на свободната му фракция в плазма също е възможно, но изисква сложна и трудоемка методика и не се прилага рутинно. Свободният кортизол в 24-часова урина  е основен скринингов метод за това заболяване, но неговото изследване  е свързано с някои  неудобства за пациента. Необходимо е стриктно да се събира урина в продължение на 1 денонощие, като точността на резултатите много зависи от спазване на изискванията по подготовка и изпълнение на процедурата както и от бъбречнана функция на пациента. Това отново е скъп и труден анализ, който се изпълнява в много малко лаборатории. Поради възможността, при субклинични състояния на това заболяване, нивата на свободния кортизол да бъдат нормални или много да варират, се препоръчва трикратното му изследване, за да бъде потвърдена тази диагноза. Това още по-осезаемо налага необходимостта от бърза, точна и лесно приложима методика за опредяляне на нивата на свободен кортизол. Една от характерните особености на Синдрома на Кушинг е  загубата на циркадната  ритмика на секреция на кортизола – нормално, той е най-висок сутрин, след събуждане от сън и най-нисък в полунощ. При пациенти с това заболяване, могат да се наблюдават нормални или леко завишени сутрешни стойности на кортизола, но високи вечерни нива, затова, измерването на плазмен кортизол в полунощ е с висока диагностична стойност  при разграничаване на пациенти със синдром на Кушинг от псевдокушингови състояния. Изследването му, обаче,  в тази част на денонощието обикновено налага хоспиталицация и стресиращи венепункции. Стресът  е основна причина за повишена секреция на кортизол и винаги трябва да се избягва при изследване на неговите концентрации.

Какви са предимствата на теста слюнчен кортизол?

Той е надежден индикатор за концентрациите на плазмения свободен кортизол, т.е на биоактивната компонента на кортизола, която единствена може да навлезе в клетките и да осъществи основните му ефекти в организма. Нормално, кортизолът циркулира в кръвта, свързан с белтъци и една много малка част от него е несвързан, свободен и биологично активен. Свободният  кортизол лесно преминава през клетките на слюнчената жлеза, а в слюнката липсват свързващи протеини, затова той остава там несвързан и биодостъпен. Също така, нивата му в слюнката не се влияят от слюнчения поток. Поради тези причини, а също и поради разработените лесно приложими методики, слюнченият кортизол напоследък се очертава като показател, отразяващ достоверно концентрациите на несвързания кортизол в организма. Изследването му в полунощ  се налага в последните години като бърз скринигов тест за Синдром на Кушинг. Удобството на теста е, че проби могат да се събират и в домашни условия.

Какво трябва да знаят пациентите за начина на събиране на пробата?

Когато лекар специалист назначи това изследване, пациентът трябва да се обърне към лаборатория „ЛИНА”, за да получи специална епруветка и инструкции за събиране на материала. Процедурата е изключително лесна, неинвазивна, нестресираща за пациента и може да се извърши в домашни условия. Единственото условие, което трябва задължинелно да бъде спазено, е поне 1 час преди събиране на пробата да не се приемат храни и течности и да не се мият зъбите, с цел избягване на кървене от венците, което може да доведе до фалшиво завишени резултати. Манипулацията отнема не повече от 2-3 минути, материалът е годен за анализ 24 часа при стайна температура, до 3-4 дни при хладилни условия, и може да бъде лесно транспортиран. Методиката за анализ е бърза, точна, а резултатът ще бъде готов в рамките на деня. Амбулаторното изследване на слюнчен кортизол в 24 часа е полезно и при пациенти със субклинични форми на заболяването, при които е необходимо продължително проследяване и многократно изследване на свободен кортизол. Този тест е приложим и при проследяване на ефекта от терапията на хиперкортизолизма, също и при жени, приемащи контрацептивни препарати, тъй като и в двата случая се  повишават  нивата на белтъците, свързващи кортизола в плазмата, което повлиява концентрациите на свободната му фракция в плазмата.

Поради изключителните удобства на метода и оптималното съотношeние полза/цена, определянето на слюнчен кортизол напоследък се налага като средство на първи избор при диагностициране на хиперкортизолизъм.

Министерството на образованието и социалните му партньори подписаха новия колективен трудов договор, който има за цел да разпише по-благоприятни условия за заетите в системата на училищното и предучилищното образование.

От министерството се надяват да повишат привлекателността да учителската професия чрез повишаване на заплащането, което да мотивира работещите в системата на образованието. Новите параметри на договора предвиждат стартовата заплата за учители и други педагогически специалисти, която в момента е 760 лева, да стане 920 лева. Възнаграждението за старши учителите и старши възпитателите ще бъде повишено на 955 лева, а за главен учител – 1005 лева.

Предвижда се и по-високо заплащане на директорите и заместник-директорите, както и за педагогическите специалисти, за които работата с деца не произтича от преките служебни задължения. Наставничеството на учителите също ще се заплаща с не по-малко от 60 лева месечно.

„Предвижда се и увеличение на средствата за т. нар лекторски часове. Това са часовете, които са над минималната задължителна преподавателска норма“, разясни заместник-министърът на образованието инж. Таня Михайлова, цитирана от Канал 3.

Увеличението трябва да влезе в сила на 1 януари 2019 година, но при добро изпълнение на бюджета е възможно то стане факт от началото на новата учебна година през месец септември. Новият колективен трудов договор акцентира и върху разработването и прилагане на политики за недопускане на агресия в училище.

„Промени, които са насочени към по-ясно и точно регламентиране на правата и задълженията на ученици и родители. Предвидено е родителите, при записването на учениците, да се запознават с всички нормативни изисквания, а това да се уверява с техния подпис. След това те са длъжни да спазват изискванията на съответното училище.

Предвидена е и съвместна работа по осъществяване на Стратегията за възпитателната дейност. Училището никога не е бягало от втората функция, която изпълнява, а именно възпитателната работа“, смята зам.-министър Михайлова.
Източник: blitz.bg

Conference hall

Елегантното помещение е напълно оборудвано с всичко необходимо и е подходящо както за бизнес мероприятия, така и за обучителни сесии

Резиденция „Лазурен Бряг“ допълва по специфичен бутиков начин различни сегменти услуги, предлагани в Бургас. След като отвори СПА център с 18-метров басейн, парна баня и сауна с панорамни гледки море, гости започна да приема и частен киносалон с осем места, където всеки може да изгледа спортна среща, любим филм или пък детска анимационна лента.

Иновативната сграда с комуникативна локация представя своя принос и към бизнес мероприятията в града. Освен офисите клас „А“, разположени в сградата, в „Лазурен Бряг“ различни събития и мероприятия очаква и елегантна конферентна зала.

Капацитета на бизнес помещението е 12 човека. Оборудването е пълно и в съзвучие с необходимостите за различни бизнес мероприятия. Цветовете са светли и меки, светлината – изобилна, а линиите елегантни и изчистени. На разположение е и всичко необходимо за кафе-пауза. Тук, освен бизнес мероприятия в ограничен кръг, могат да се провеждат и различни обучителни сесии.

Залата може да бъде наета за период, съобразен с нуждите на наемащия – един час, четири или осем часа. Разбира се, при необходимост, могат да бъдат договорени различни условия. За гостите и организаторите на различни мероприятия, Резиденцията предлага безплатен паркинг.

Конферентната зала на „Лазурен Бряг“ е поредният щрих, които утвърждава сградата като иновативен, нов тип обитание с оптимална локация, предлагащ разнообразни, налични на място услуги, в класна обстановка.

За специални запитвания: +359 878 810 018

Новородените вече ще спят в чувалчета

УМБАЛ Бургас се включва в Национална кампания за безопасен детски сън. Целта й е информиране на семействата относно препоръките за безопасен сън на бебето и намаляване на риска от внезапна детска смърт (SIDS). Тя е насочена не само към родителите, но и към болниците и центровете, работещи с бременни жени и майки.

Стереотипите и препоръките за безопасност по време на сън са много остарели. Най-високият процент детска смъртност (26%) при бебета от 0-1 година е в резултат на SIDS. Заради това, в световен мащаб се провеждат програми и проекти, финансирани както от правителствени, така и от неправителствени организации, чиято цел е провеждане на изследвания и обучение на обществото за това как да се намали опасността от синдрома на внезапната детска смърт (SIDS). Все още не са ясни причините за този синдром, затова усилията са насочени към информиране на семействата какви лесни стъпки и мерки да предприемат, за да допринесат за по-безопасния сън на своето бебе и по този начин да намалят риска от SIDS.

Основните съвети за безопасен сън, които разпространява кампанията са следните: бебето трябва да спи само, в собствено легло, по гръб, в празно креватче върху твърд матрак, а вместо завивка да се използва чувалче. Завивките могат да причинят задушаване и могат да доведат до прегряване. Затова в УМБАЛ Бургас новородените вече ще спят с чувалчета. Чувалчетата са дарение от организатора на националната кампания – Angel Baby.

Кърменето също намалява риска от SIDS, а сред съветите за безопасен сън е и категоричната забрана да се пуши около бебето.

Подробна информация за кампанията и съвети за безопасен сън можете да намерите на сайта www.safe-sleep.eu.

Нова болница беше официално открита днес в Свети Влас. Тя се казва „Лайф Хоспитал“ и вече обслужва жителите и гостите на морския град и на региона. В нея има Детско отделение, където педиатри ще оказват висококвалифицирана помощ на най-малките пациенти. Обособени са още Неврологично отделение и Отделение по физиотерапия и рехабилитация.

В медицинския център към клиниката работи сектор за образна диагностика, оборудван с модерна медицинска апаратура от последно поколение, включително и техника за извършване на ядрено – магнитен резонанс.

Със 102 са се увеличили местата в детските ясли в област Бургас за една година, сочат данните на Националния статистически институт към края на миналата година. 

Към 31 декември 2017 година област Бургас са функционирали 40 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 821 места в тях. В градовете детските ясли са 38 с 1 781 места, а в селата – 2 с 40 места. В сравнение с предходната 2016 година броят на местата в детските ясли се увеличава със 102. В края на годината местата в самостоятелните детски ясли са 408, а в яслените групи към ДГ – 1 413.

През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на  детски градини са постъпили 1 776 деца, или с 31 деца по-малко в сравнение с 2016 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детските ясли остават 1 761 деца. От тях момчетата са 877, а момичетата – 884.

Разпределението на децата, отглеждани в детските ясли, по възраст се запазва без изменения през 2017 година. Най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години – 83.3%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст – 15.3%. На 3-и повече години са 25 деца, или 1.4%.

В близост до новия басейн ще бъдат поставени миниатюри на европейски архитектурни забележителности

Община Бургас търси фирма, която да изготви технически инвестиционен проект за новия парк „Европа“, който ще се намира на територията на парк „Св. Троица“ срещу УМБАЛ-Бургас в комплекс „Славейков“. Идеята бе лансирана още преди 3 години, като първоначално идеята бе той да бъде изграден в парк „Езеро“. През лятото на миналата година Общински съвет – Бургас официално одобри мястото и тематиката на парка.

Вече има отделен терен от 12 декара, който се намира в близост до зоната на интервенция между плувния басейн и детската площадка. Тя не е обновявана от създаването на парка и поради тази причина е подходяща за насищане с нова функция с оглед близостта и с новите зони предвидени за широк обществен достъп около нея.

Прогнозата стойност за проектиране на парк „Европа“ е около 50 хил. лв. В парка ще бъдат изградени миниатюри на европейски архитектурни забележителности, които трябва да се превърнат в атракция за туристите. Ощински съвет пък отхвърли останалите четири варианта – парк „Черно море“, парк „Български Черноморски регион“, парк „Бургаски Черноморски регион“ и парк „Фестивал на пясъчните фигури“.

 

Община Бургас пуска от днес своите първи стикери във Viber – едно от водещите приложения за комуникация по целия свят. Бургазлии и приятели на града ще могат да предават своите чувства и настроения на близките си чрез 12 забавни стикера на морска тематика, като по този начин ще популяризират града като туристическа дестинация.

Община Бургас е първата в България, която използва Viber, за да отбележи ключово събитие за региона, каквото е домакинството на международната инициатива Европейски морски ден (31 май – 1 юни 2018).

Началото на масовата размяна на бургаските Viber стикери бе дадено при откриването на хакатон „Цифровият град и аз“ в присъствието на комисаря по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел.

Цялата следваща седмица е посветена на събития и проекти, свързани с морската тематика и ключовата инициатива на Интегрираната морска политика на ЕС. Това е „седмицата на Бургас“ в Българското председателство на Съвета на ЕС, в която градът ще домакинства събитие, организирано съвместно с Комитета на регионите и срещата на високо равнище на министрите от черноморските държави, както и многобройните инициативи от програмата на Морския фестивал.

Viber се ползва от близо 1 милиард потребители по целия свят, а водещата мисия на приложението е да им помага да общуват лесно и свободно като в същото време гарантира уникално съдържание. Цветните, забавни и остроумни стикери на Viber са едно от най-използваните средства за изразяване, за 60 секунди във Viber се изпращат над 300 000 стикера по целия свят.

Забавните картинки са дело на екип от млади дизайнери, програмисти, аниматори, фотографи, хора, които обичат града си и са обединени около идеята на ИКТ Клъстер Бургас, активно подкрепена от Община Бургас и общинско дружество „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД.

Според създателите на бургаските Viber стикери, идеята и нейната успешна реализация са едно намигане към сериозния живот и повод за още една усмивка.

Стикерите на български изтеглете от тук – https://vb.me/burgas2018_stickers

Стикерите на английски изтеглете от тук  – https://vb.me/burgas2018_stickers_eng

 

От витринатавиж всички

0
В рубриката на Burgascity.com, психотерапевтката и семеен консултант Катя Пенева отговаря на въпроси на читатели. Своите запитвания към нея, както и актуални теми, към...