Нещо ново

От началото на тази година Центърът за подкрепа за личностното развитие – Бургас ще включва  и дейности по кариерно ориентиране и консултиране на ученици, родители и граждани.

Тази дейност ще се осъществява от петима сертифицирани кариерни консултанти, извършвали дейността  и  досега в Център за кариерно ориентиране – Бургас.

Консултантите ще оказват помощ и подкрепа на ученици, изправени пред избора дали да продължат образованието си, или да започнат работа. Те ще бъдат информирани за профилите, специалностите и професиите, предлагани в бургаските училища и актуална информация за пазара на труда.

Със своята дейност консултантите ще подпомагат педагогически съветници, класни ръководители и учители. Те ще осъществяват индивидуални консултации и групови обучения, използвайки разнообразни инструменти:  интерактивни упражнения, ролеви игри, тренинги за формиране на умения и за вземане на решения, решаване на казуси, организиране на ученически форуми, екскурзии и дискусии по тематични филми.

Час за консултация може да заявите на тел.: 0888 959 755; Бургас  ул. „Райна Княгина“ № 11 или в Националния портал за кариерно ориентиране на ученици:  www.orientirane.mon.bg , разработен по проект BG051РО001- 4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Министерството на образованието и науката.

Услугите по кариерно ориентиране са достъпни за всички ученици и родители и са напълно безплатни.

235 хил. лв. са влезли в хазната през 2017 година от рециклиране на отпадъци

Община Бургас разработва въвеждане на точкова система за разделно предадени отпадъци в Мобилните центрове. Това съобщи за e-Burgas.com зам. кмет по Европейски политики, околна среда Руска Бояджиева. Идеята е срещу събраните точки гражданите ще получават различни бонуси, които на този етап още се уточняват.

Според Руска Бояджиева мобилните центрове се ползват много активно от гражданите. В тях могат да бъдат предавани повече от 15 вида различни отпадъци, генерирани в домакинствата, в т.ч. различни пластмаси, хартия и картон, черни и цветни метали, стъкло, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, тонер касети, опасни отпадъци, лекарства с изтекъл срок на годност, пържилни мазнини и др.

„Считаме, че след въвеждане на системата от бонуси за разделно предадени количества отпадъци ползването на центровете ще се повиши още повече.“ заяви Руска Бояджиева.

По този начин печелят гражданите, общината и природата. Така например разделно събраните отпадъци от подземните контейнери отиват за допълнителна обработка на сепариращата инсталация на регионалното депо. Събраната пластмаса, метал, хартия и стъкло се продават на търг. На проведени търгове през 2017 г. са продадени сепарирани материали на стойност 235 000 лв.

DarikNews

Нови промени в закона могат на практика да намалят пенсиите на хората, участвали във втори пенсионен фонд.

През декември трябваше отново да се прави проект за нова схема, по която да се изплащат парите. Основната причина е, че според сега разписаните правила жени, родени след 31 декември 1959 година, вече могат да поискат задействане на плащанията по втория стълб.

Конкретни правила как да се случи това обаче няма. Tекстовете  с промените са събрани в концептуалния модел на социалното министерство, който ще бъде в основата на законовото регламентиране на изплащането на допълнителна пенсия от професионалните и универсалните пенсионни фондове. Моделът е изпратен за становища до социалните партньори, а към изготвяне на конкретни законови промени ще се пристъпи след 15 януари.

Според документа пожизнената втора пенсия вече няма да се наследява, както е предвидено в момента в Кодекса за социално осигуряване. Родените след 1959 г. ще имат избор между три варианта за изплащане на втора пенсия, но всички те не зависят изцяло от волята на осигурения, а от размера на натрупаното.

Правото на наследяване на парите в индивидуалните партиди ще съществува само в определени случаи. На практика хората, които редовно са се осигурявали върху високи суми, няма да могат свободно да се разпореждат с парите си, които няма да се наследяват.

Богатите пенсионери най-ощетени

При вариант за пожизнена пенсия парите ще отидат в общ пул и няма да са наследяеми. В концепцията  е описано, че изплащането ще бъде от фонд (пул) във всеки частен фонд, като при дефицит ще се ползват пари от специален резервен фонд.

Ще има гарантиран размер на пожизнената пенсия, който ще се записва в договора на всеки пенсионер.

Пенсията ще се актуализира веднъж годишно в посока повишение или понижение, но тя няма да може да пада под гарантирания размер. Пожизнени пенсии ще могат да получават осигурени, чиято втора пенсия би била не по-малка от 20% от минималната, тоест не под 40 лв. на месец според сегашното законодателство.

Така този вариант е приложим за хора, чиито доходи са само над минималните. Активирането на плащанията може да стане една година преди навършването на законовата възраст.

Лимитирани програмни тегления само до определена възраст 

Хората, чиято месечна пенсия би била между 20% и 50% (т. е. между 40 лв. и 100 лв. към днешна дата) от минималната, ще могат да изберат и варианта „програмирани тегления“.

Според текстовете, тези с най-ниски пенсии няма да могат да се възползват и от този вариант. Тегленето на парите по план ще става веднъж годишно. Само в този случай пенсията ще е наследяема.

Въпросната срочна пенсия ще се плаща само за броя години, отговарящ на средната очаквана продължителност на живота. Така при очаквана средна продължителност от 85 години например пенсионер на 86 спира да получава втора пенсия.

За натрупалите малко средства 

Третият вариант е за хората с най-малки натрупвания, които не достигат за пенсия в размер на дори 20% от минималната пенсия, тоест 40 лв. Те ще получат сумата си от частния фонд еднократно или разсрочено, за да не плащат излишни такси на частните фондове. Подобни плащания ще са допустими при определени обстоятелства, като покупка на жилище, тежки заболявания, трайно намалена работоспособност и др.

 Източник: Блиц

Снимка: bnr.bg

Утвърдени са учебните програми за Х клас, в който приключва обучението по редица основни предмети в областта на природните  и на обществените науки, на изкуствата,  на технологиите и предприемачеството, съобщават от Министерство на Образованието. В тях е поставен акцент върху националната история, география и литература.

Повече от година и половина проектите на тези програми бяха във фокуса на общественото внимание. По време на обсъждането бяха проведени множество срещи и консултации с учители, с представители на висши училища и на БАН по предметите, към които има обществена чувствителност – български език и литература, история и цивилизации и философия.

Учебната програма по български език и литература в Х клас допълва и разширява изученото в предходните класове. В компонента по български език основен акцент са темите, насочени към познаването и прилагането на книжовните езикови норми, а по литература са заложени за изучаване творби само от български автори. Сред тях са Иван Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Гео Милев, Никола Вапцаров, Николай Хайтов и др. Включени са емблематични текстове от българската литература от периодите след Освобождението до Първата световна война, между двете световни войни и след Втората световна война. В резултат на общественото обсъждане бе добавена творбата „Cis moll“ на Пенчо Славейков, за изучаване бяха конкретизирани две глави – 1 и 16 от І част на романа „Тютюн“ от Димитър Димов. Програмата дава възможност на учителите, според интересите на учениците, да подбират и други тематично близки текстове, освен посочените.

Учебната програма по история и цивилизации предлага цялостен курс по национална история – от древността до наши дни. В хода на общественото обсъждане бяха предложени и приети някои редакции, които не променят цялостната концепция на проекта. Отпаднали са отделни понятия, които са обект на изучаване през други предмети (напр. неправителствени организации, мажоритарна и пропорционална избирателна система и др.). В същото време са въведени нови понятия (напр. базилика, ротонда, експроприация, приватизация,  терор, атентат, безпартиен режим, комунизъм, репресивен апарат, глобализация и др.), които подпомагат разбирането на процесите. Проследено е взаимодействието между различните цивилизации по нашите земи в отделните периоди от историята ни, засилен е патриотичният акцент и е отделено внимание на събития от най-новата ни история, като в програмата са намерили място само факти, без да се допуска оценъчна интерпретация.

Учебните прореми за десети клас могат да се видят на:

https://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=2238

EurActiv

Днес в  Министерството на регионалното развитие и благоустройството бе подписан договорът за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа, съобщава tvevropa.com

При тол системата таксите ще се формират на база изминатото разстояние за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона и на база време за леките автомобили до 3,5 тона. Така за леките автомобили се запазват винетките, но вече ще бъдат изцяло електронни.

Тол таксите ще важат само за тежкотоварните авромобили над 3,5 тона. С тол системата се въвежда справедливост при формирането на тарифите за ползване на републиканската пътища, защото принципът е, че който натоварва мрежата повече, плаща повече, подчерта министърът на регионалното развитие Николай Нанков.

Очаква се приходите от такси, събирани от тежкотоварните автомобили, да се увеличат в пъти. В момента годишно се събират малко над 100 млн. лв. от винетки за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона, срещу 250 млн. лв. от леките автомобили. Общо приходите от винетки за 2017 – а година са 352 милиона лева. С въвеждането на тол системата приходите от такси за ползване на републиканската пътна мрежа се очаква да се увеличат три пъти и да достигнат около 1 млрд. лв.
Стойността на договора за изграждане на електронната система за събиране на таксите е близо 150 млн. лв., като инвестицията ще бъде за сметка на изпълнителя./tvevropa.com

YouTube

Метановите хидрати в Черно море са на път да се дестабилизират поради увеличаването на солеността на този водоем, който някога e бил сладководно езеро, а това може да предизвика подводни свличания, сочат резултатите от изследване, цитирани от „Франс прес”, съобщава Блиц.

Метановите хидрати, които имат външния вид и плътността на леда, се съдържат в морските седименти и ги спояват.

„Ако не са стабилни, седиментът може да се разпадне и това да стане причина за подводно свличане. Под въздействието на солта тези хидрати се разграждат и освобождават метан във водата, а впоследствие и в атмосферата“, заяви Стефан Кер от Френския институт за морски изследвания.

Ученият припомни, че метанът е газ с парников ефект, който надвишава 25 пъти този на въглеродния диоксид. Район с площ 2800 кв. км може да бъде повлиян от този феномен през следващите 5000 години. Става въпрос за обем от газ, достигащ 200 милиарда куб. м и равняващ се на 5-годишното потребление на природен газ от страна като Франция.

Явлението е характерно за Черно море заради промените в солеността на водата му през хилядолетията. „Преди 9000 години Черно море e било сладководно езеро, но концентрацията на солта във водата му се e увеличила след „свързването“ му със Средиземно море и от 2000 години това влияе върху състава на седиментите“, поясни Кер.

Досега е наблюдавана единствено дестабилизация на хидрати, предизвикана от промени в температурата и налягането, отбелязаха учените./Blitz.bg

Веноскоп – апарат за лесно и безболезнено откриване на вени при бебета и малки деца получи като дарение УМБАЛ Бургас. Веноскопът бе доставен днес в болницата и веднага бе пуснат в употреба. Вените при бебетата се виждат и намират трудно, веноскопът ще спести ненужно многократно бодене на кожата за поставяне на абокат. С помощта на светлината апаратът локализира вените и помага на медицинските сестри и лекарите да намерят точното място за абоката. 

„Лекуваме тежко болни деца на възраст 0 дни до 3-годишна възраст. В тази възраст венозното приложение на антибиотици и други медикаменти е единственият правилен начин на лечение. Веноскопът ще ни бъде от голяма помощ и ще спести психотравмата на децата и майките”, коментира д-р Борис Ангелов, началник на Първо детско отделение на УМБАЛ Бургас.

Отделението получи и 10 инхалатора, които ще подобрят условията на лечение. Досега то е разполагало само с 5 инхалатора на 25 легла. „Имаме деца, при които се налагат инхалации 6-8 пъти в денонощието. С тази бройка ще можем да оставяме инхалаторите при леглата на децата за индивидуална употреба”, обясни д-р Ангелов.

Веноскопът, както и 10 инхалатора, са дарение от фондация „Арусяк Чакърян”. Фондацията подпомага обществената педиатрия в България, а седалището й е в Кьолн, Германия. Стойността на дарението е около 4000 лева.

Апаратурата ще намери изключително приложение в УМБАЛ Бургас, тъй като в последните години има трайна тенденция тежко болните деца и децата с неуточнена диагноза да бъдат изпращани тук, въпреки наличието на още 3 детски отделения в града. Годишно през Първо детско отделение на УМБАЛ Бургас минават около 2000 пациенти.

burgas.bg
Вече има определен терен от 16 декара, където трябва да бъде изграден спортен комплекс и зона за отдих

Позабраванета в последните няколко години идея за голям парк в Меден рудник“ отново е на дневен ред. Това стана ясно по време на общественото обсъждане за Бюджет 2018 в най-големия бургаски комплекс тази вечер.

Вече е предвиден и терен, на който да бъде разположен новия парк. Той с големина около 16 декара и се намира след Битака  на изхода на „Меден рудник“ в посока Твърдица. Там трябва да се изградят спортни игрища и зона за отдих. Този парк трябва да удовлетвори нуждите на жителите на комплекса съвременно пространство за почивка и забавления, тъй като в момента такава зона там липсва, като се изключат част от облагородените междублокови пространства. Проектът за парка е готов, но ще се търси финансиране и най-вероятно към неговата реализация ще може да се пристъпи едва най-рано през следващата година.

В същото време стана ясно, че община Бургас се е отказала окончателно от старата идея за парк „Преливниците“ до Мандренското езеро, а теренът там ще се развива като индустриална зона. Идеята е там да се разшири логистичня парк, към който имало сериозен интерес от страна на инвеститори.

*Още акценти от общественото обсъждане на Бюджет 2018 в „Меден рудник“ очаквайте утре в e-Burags.com!

С началото на новата 2018-та година към Центъра за подкрепа на личностното развитие в Бургас започна да функционира и Център за кариерно ориентиране и консултиране в училищното образование.

Дейността на новия Център ще бъде продължение на проекта на Министерството на образованието и науката, който се изпълняваше в периода октомври 2012 г. – декември 2017 г. като в него ще работят сертифицирани кариерни консултанти.

Целта на Центъра е да бъдат консултирани седмокласниците от бургаските училища за продължаваща професионална квалификация в средното образование.

trinitymarinette.com

Американски учени от университета в Небраска стигнаха до извода, че за ефективното лечение на простудни заболявания е достатъчна дневна консумация на пилешки бульон или супа, пише Daily Mail, цитиран от zdrave.to.

Според думите на професор Стивън Ренард заключението на специалистите е дошло след обстойно  проучване на трактатите на еврейския лекар и философ Мойсей Египетски, който е живял през XII век.

Мойсей Египетски, по-известен в Близкия изток като Маймонид, препоръчва незабавното използване на пилешка супа с най-малката проява на симптоми на настинка. Лекарят свързва това с уникалните свойства на този бульон.

Специалисти от Съединените щати доказват, че Маймонид е прав, защото съдържащите се в пилешкия бульон вещества оказват голямо влияние върху инфекции на горните дихателни пътища, дължащи се на съдържанието на противовъзпалителни съединения в бульона.

В същото време, американските изследователи установили, че по време на консумацията на горещ пилешки бульон, голям процент от пациентите се възстановяват след назална конгестия (запушен нос)./Zdrave.to

От витринатавиж всички

0
Знаете ли, че има една супер мощна Коледна молитва, която сбъдва всяко желание? Тези думи действително имат изключително мощен ефект. Няма никакви съмнения, че...

Стилътвиж всички

0
Днес ще ви запознаем с древния японски метод за подмладяване на кожата. Като спазвате простите инструкции, можете лесно да преобразите лицето си само за 5...