Полезна информация за предстоящи летни ученически занимания в Бургас

Полезна информация за предстоящи летни ученически занимания в Бургас

Stefan Cholakov

Наред с игрите и почивката, бургаските деца могат да поддържат умствената и физическата си форма през лятото по много начини. Това е и възможност за родителите да имат повече време за себе си. Затова Община Бургас предлага на вашето внимание справка за летните занимания, които ще бъдат организирани в отделните училища през следващите месеци. Скоро ще публикуваме и график за школите и арт обученията в Младежкия културен център.

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. БУРГАС – Организирана лятна занималня със заплащане от УН при СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас. Период: 03.06.2019 г. до 31.07.2019 г. Такси: целодневна седмична – 45.00 лева, месечна – 150.00 лева; полудневна седмична – 25.00 лева, месечна – 80.00 лева.  В занималнята могат да бъдат приети до 100 ученици.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС – Организирана безплатна лятна занималня за периода от 03.06. до 28.06.2019 г., за времето от 08,00 до 17,00 ч., в която са включени, въз основа на предварително подадени заявления, 16 ученици.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ“ – БУРГАС – Организирана безплатна лятна занималня за периода от 01.06. до 31.08.2019 г. Организира безплатна занималня за учениците в начален курс, в която са включени занимания по интереси, спортни занимания, школа по математика, четене сред природата и организирано хранене. По желание на родителите се организират платени занимания по англ. език и Еко лагер.

ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА“ – Езиков курс и лагер по английски език, организирани от Община Бургас във връзка със състезанието „We Love English“; Езиков курс с носители на езика, организиран от международен проект „Шекспир за деца“ в периода 17.06-01.07, три пъти седмично, такса: 140 лева с включени материали.

ОУ „СВ. КНЯЗ БОРИС І“  – Организирана лятна занималня от Илияна Христова – старши учител в начален етап, чрез подадено заявление в Община Бургас за ползване на учебна стая по Механизма за отдаване под наем, като физическо лице. Заявеният период е  месец юни, в делнични дни, от 8.30 часа до 12.30 часа. Определена е месечна такса от 120 лв. Предвидена е 1 група от  25 деца на възраст от 6 до 10 години. През м. юни 2019 г. в училището се провеждат занимания по интереси както следва:

  • До 11 юни – клуб „Културното богатство на българите“
  • До 13 юни – клуб „Математика“
  • До 11 юни – клуб „Красота пресътворяваме и книга създаваме“
  • До 13 юни – клуб „Творческо писане“
  • До 13 юни – клуб „Библиотечна работилница“.

ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ – БУРГАС  – Организирано  Ваканционно училище „Елинпелиновци“ (лятна занималня) за периода от 03.06.20109 г. до 31.07.2019 г. Участници – 79 ученици от начален етап, разпределени в три групи. Заниманията се провеждат от 8,30 ч. до 16,30 ч. За участието в лятната занималня НЕ СЕ ЗАПЛАЩА. В периода от 1 до 20.06.2019 г. се провеждат по график занимания по интереси в неучебна среда в областите „Спорт“, „Приложно изкуство“, „Компютърно моделиране“ и „Математика“.

ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ – БУРГАС – Организирана допълнителна работа с ученици от 1-4 клас от 03.06.2019 г. до 14.06.2019 г., съгласно Наредбата за приобщаващо образование. За провеждането на допълнителното обучение няма да има заплащане.

ОУ „ ХРИСТО БОТЕВ „ – КВ.ПОБЕДА– Организирана допълнителна работа с ученици от 1-4 клас от 03.06.2019 г. до 14.06.2019 г., съгласно Наредбата за приобщаващо образование. За провеждането на допълнителното обучение няма да има заплащане. По проект „Занимания по интереси“ са сформирани 17 групи с 227 деца. Заниманията ще приключат на 28.06.2019 г. По проект „Подкрепа за успех“ са сформирани 28 групи с 169 деца. Заниманията ще приключат на в края на м.август 2019 г.

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ , КВ. САРАФОВО – Организирани две групи в занимания по интереси с общо 40 ученици от начален етап. Заниманията започват на 03.06. 2019г. и ще приключат на 24.06.2019г. Не се заплаща такса от родителите.

ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – С. РАВНЕЦ – Провеждане на занятия по Проект “ Подкрепа за успех“до 15.07.2019 г. вкл.  – допълнително обучение по БЕЛ и Математика на ученици от начален и прогимназиален етап.

 НБУ „МИХАИЛ ЛЪКАТНИК“-БУРГАС – Организирана лятна занималня, от СНЦ „Образование и технологии“. Занималнята обхваща 45 деца от НБУ „М. Лъкатник“ и други училища. Таксата за един месец за цял ден е 150,00лв и е предвидено да работи от 03.06.2019 г. до 31.08.2019 г.

ОУ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ» – „ГОРНО ЕЗЕРОВО“

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛЯТНА РАБОТА С УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП

ЗА УЧЕБНАТА 201– 2019 ГОДИНА

Преподавател

Клас

Брой ученици

Часове по предмети/

общ брой часове

Период на провеждане

1.

А.Мандажиева

І А

5

Математика – 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

2.

С. Дамянова

І Б

5

БЕЛ – 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

3.

С. Василева

ІІ А

5

Математика – 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

4.

Т. Станкова

ІІ Б

5

БЕЛ – 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

5.

С. Костенски

ІII А

5

Математика – 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

6.

Х. Ахмедова

ІII Б

5

БЕЛ – 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

7.

Д. Димитрова

ІII В

5

Математика – 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

8.

Н. Колева

ІV А

5

БЕЛ – 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

9.

Д. Динева

ІV Б

5

Математика – 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

10.

Н. Купенова

VA, VБ

5

БЕЛ – 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

11.

Ив. Николова

VA, VБ

5

Математика – 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

12.

М. Стоянова

VIA, VIБ

5

БЕЛ – 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

13.

Ж. Казакова

VI В

5

БЕЛ – 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

14.

Д. Райкова

VIA, VIБ, VIВ

5

Математика – 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

ОБЩ БРОЙ УЧЕНИЦИ

 

70

 

  

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНИ БЕЗПЛАТНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ

НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

РЪКОВОДИТЕЛ

ВИД ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

1 Ирина Зоткова Клуб „Сръчни ръце“

По време на лятната ваканция

8 – 10 г.

2 Станислава Георгиева Клуб „Забавна математика“

По време на лятната ваканция

8 – 10 г.

3 Красимира Куриева Клуб „Малките актьори“

По време на лятната ваканция

11 – 13 г.

4 Светла Петрова Клуб „Приятели на здравословното хранене“

По време на лятната ваканция

8 – 10 г.

5 Йорданка Николова Клуб „Палитра“

По време на лятната ваканция

8 – 10 г.

6 Събчо Костенски Клас по програмиране

По време на лятната ваканция

8 – 10 г.

7 Хабибе Ахмедова Клуб „Цветя и билки“

По време на лятната ваканция

8 – 10 г.

8 Димитрина Димитрова Клуб „Дигитален свят“

По време на лятната ваканция

8 – 10 г.

9 Донка Динева Клуб „Сръчковци“

По време на лятната ваканция

8 – 10 г.

10 Невена Колева Клуб „Пъстроцветна фантазия“

По време на лятната ваканция

8 – 10 г.

11 Димитринка Янева Клуб по танци

По време на лятната ваканция

11 – 13 г.

12 Моника Михалева Секция Футбол

По време на лятната ваканция

11 – 13 г.

13 Максимилиана Янева Клуб „Гражданинът на XXI век“

По време на лятната ваканция

11 – 13 г.

14 Ралица Иванова Клуб „Живеем активно“

По време на лятната ваканция

11 – 13 г.


ГРАФИК НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 24.06.2019 – 31.08.2019 г. в ОУ „Христо Ботев“, кв. „Долно Езерово“, гр.Бургас

РЪКОВОДИТЕЛ ДАТА ДЕН ЧАС МЯСТО ВЪЗРАСТ ЗАНИМАНИЕ
1. Мира Христова 22.07.2019 г.-23.07.2019 г. Понеделник

Вторник

10ч.

10 ч.

Кл.стая 102 10 г. „Четенето – лесно и интересно“
2. Марияна Проданова 01.07.2019 г.-02.07.2019 г. Понеделник

Вторник

10ч.

10 ч.

Спортна площадка 12-13 г. Спортни игри
3. Искра Костова 15.07.2019 г.

19.08.2019 г.

Понеделник

Понеделник

11 ч.

11 ч.

Спортна

Площадка

10 г. Спортни игри
4. Николина Стоева 12.07.2019 г.

26.07.2019 г.

Петък

Петък

9:30 ч.

9:30 ч.

Кл.стая 201

Кл.стая 201

9 г. „Сръчни ръце“
5. Божана Главова 20.08.2019 г.

22.08.2019 г.

Вторник

Четвъртък

9:30 ч.

9:30 ч.

Кл.стая 205

Кл.стая 205

10-11 г. „Четенето – интересно“
6. Теодора Бобчева 26.08.2019 г.

27.08.2019 г. 28.08.2019 г.

Понеделник

Вторник

Сряда

10 ч.

10 ч.

10 ч.

Стая 210

Стая 210

Стая 210

11-13 г. Арт ателие
7. Стойка Костова 30.07.2019 г

02.08.2019 г.

06.08.2019 г.

09.08.2019 г.

Вторник

Петък

Вторник

Петък

10 ч.

10 ч.

10 ч.

10 ч.

Стая 203

Стая 203

Стая 203

Стая 203

8-10 г. „В царството на приказките“
8. Ралица Андонова 04.07.2019 г.

05.07.2019 г.

Четвъртък

Петък

10 ч.

10 ч.

Кл.стая 102

Кл.стая 102

12-13 г. „Словото…“
9. Десислава Николова 02.08.2019 г.

09.08.2019 г.

16.08.2019 г.

Петък

Петък

Петък

9:30 ч.

9:30 ч.

9:30 ч.

Кл.стая 204

Кл.стая 204

Кл.стая 204

8 г.  „Забавна математика“
10. Маргарита Димитрова 12.07.2019 г.

05.08.2019 г.

09.08.2019 г.

Петък

Понеделник

Петък

9:30 ч.

9:30 ч.

9:30 ч.

Кл.стая 201

Кл.стая 201

Кл.стая 201

8-9 г. „Математиката лесна и интересна“
11. Сава Нанева 12.08.2019 г.

16.08.2019 г.

Вторник

Четвъртък

9:30 ч.

9:30 ч.

 

Кл.стая 207

Кл.стая 207

9-10 г. „Любимата книга“
12. Величка Фотева 05.08.2019

08.08.2019 г.

Четвъртък

Четвъртък

9:30 ч.

9:30 ч.

Кл.стая 204

Кл.стая 204

8 г. „Забавна математика“
13. Тодорка Симеонова 26.08.2019 г

27.08.2019 г.

28.08.2019 г.

Понеделник

Вторник

Сряда

10 ч.

10 ч.

10 ч.

Кл.стая 208

Кл.стая 208

Кл.стая 208

8-10 г. „Арт ателие“
14. Красимира Гаврилова 25.06.2019 г.

26.06.2019 г.

27.06.2019 г.

Вторник

Сряда

Четвъртък

10 ч.

10 ч.

10 ч.

Стая 110

Стая 110

Стая 110

12-14 г. „Природни науки“
15. Божидарка Илиева 1.07.2019 г.

2.07.2019 г.

3.07.2019 г.

4.07.2019 г.

5.07.2019 г.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

9:30 ч.

9:30 ч.

9:30 ч.

9:30 ч.

9:30 ч.

Кл.стая 104

Кл.стая 104

Кл.стая 104

Кл.стая 104

Кл.стая 104

12-14 г. „Математиката – лесна и интересна“
16. Евгени Ангелов 29.08.2019 г.

30.08.2019 г.

Четвъртък

Петък

9:30 ч.

9:30 ч.

Спортна площадка 12 г. Спортни игри

 

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Loading Facebook Comments ...