От днес минималната заплата ще бъде увеличена от 460 на 510 лева

От днес минималната заплата ще бъде увеличена от 460 на 510 лева

Monitor.bG

Минималната заплата ще бъде увеличена от 460 на 510 лева от 1 януари 2018 г. Това е с 10,9% увеличение в сравнение с миналата година. Минималната работна часова заплата от днес става 3,07 лв. В проекта на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на Министерството на финансите е записано, че минималната заплата ще се улевичи на 560 лв. от 1 януари 2019 г. и на 610 лв. от началото на 2020 г.

Увеличението ще струва 82.1 млн. лева през 2018 г., 95.7 млн. лева през 2019 и 104 млн. лева през 2020 г. Минималната пенсия за стаж и възраст се увеличи на 200 лева от 1 октомври 2017 г.  От 1 юли 2018-а всички пенсии ще се вдигнат с 3,8%. Възрастта за пенсиониране ще расте съгласно заложеното в Кодекса за социално осигуряване: през 2018 г. за жените ще са необходими 61 г. и 2 м. възраст и 35 г. и 6 м. стаж, а за мъжете – 64 г. и 2 м. възраст и 38 г. и 6 м. стаж. През 2020 г. жените ще се пенсионират на 61 г. и 6 м. след 35 г. и 10 м. стаж, а мъжете – на 64 г. и 3 м. и 38 г. и 10 м. стаж. Минималната възраст за пенсиониране на работещите в сектор „Сигурност“ ще продължи да се увеличава с по 2 месеца до достигане на 53 години и 6 месеца през 2020 г.

Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се ще се увеличи за 2018 г. на 510 лв., 550 лв., 600 лв. и 650 лв., съобразно дохода. Увеличението за 2019 г. е съответно 560 лв., 600 лв., 650 лв. и 700 лв.; а за 2020 г. – 610 лв., 650 лв., 700 лв. и 750 лева.

В средносрочната бюджетна прогноза не се предвижда увеличение на данъците, а повишаване на събираемостта им.

Според прогнозата БВП през следващите три години ще е 3,1 – 3,2%. През 2020 г. се очаква БВП да достигне 113.062 млрд. лв. при 97.156 млрд. лева през 2017-а.

В периода 2018-2020 г. се очаква безработицата постепенно да се понижи до 6,2% през 2020 г., а средносрочният темп на нарастване на заетостта да възлиза на около 0,5% на година.

Средногодишната инфлация ще се увеличи от 1,2% (2017 г.) на 1,8% (2020) при допускане за по-високи международни цени на петрола и неенергийните суровини и нарастване на вътрешното търсене.

Въз основа на допусканията и прогнозното нетно дългово финансиране за периода 2018-2020 г., съотношението на държавния дълг към прогнозния БВП се очаква да отбележи спад и да достигне до ниво от 22,3% към края на периода в резултат основно на погашения по дълга в обращение.

Предвижда се увеличение на заплатите на учителите с цел удвояването им до 2021 г. Процентът от БВП за образование ще нарасне от 3.5% на 4% до 2020 г. Във всички останали сфери има запазване, минимално увеличение или намаление на процента. Най-голямо е то за полицията – от 2% от БВП сега на 1.4% през 2020 г.

Източник: Blitz.bg

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Loading Facebook Comments ...