Община Бургас създава Родителски съвет по въпросите на образованието

Община Бургас създава Родителски съвет по въпросите на образованието

Zoya Gospodinova Mitrusheva

Община Бургас създава Родителски съвет по въпросите на образованието, който ще е консултативен орган към Кмета. В срок до 12.02.2018 година директорите на детските градини и училищата трябва да представят в Дирекция „Образование“ списък на желаещите да се включат в него.

В съвета могат да членуват както представители на настоятелствата, така и други родители, които искат да участват в работата му. Заявяването на такова желание и записването ще се извършва при директорите на училищата и детските градини.

Родителският съвет ще има две секции – „Предучилищно образование“ и „Училищно образование“. Той ще разглежда въпроси, свързани с:

– Реда и условията за прием на деца и ученици в детските градини и училищата;

– Сигурността и контрола на достъпа, изграждане на видеонаблюдение, пропускателен режим;

– Храненето в детските градини и ученическите столове и други въпроси, предложени от родителите.

Освен с предложения и идеи, родителите ще участват и съвместно с представители на общинската администрация в проверки в училищата и детските градини. Първото заседание на Родителския съвет ще бъде в периода 14 – 16 февруари.

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Loading Facebook Comments ...