Община Бургас отчита добри финансови резултати за 2017 г.

Община Бургас отчита добри финансови резултати за 2017 г.

Към 31.12.2017 г. Община Бургас за поредна година отчита отлични финансови резултати. Това заяви вчера зам.-кметът „Финанси, бюджет и икономика“ Красимир Стойчев на проведеното общественото обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2017 г. На база отчетните данни, общото изпълнението е в размер на 174 391,6 хил. лв. (89,2 % спрямо плана) – за държавно делегирани дейности – 86 795,0 хил. лв., за местни дейности  –   83 608,5 хил. лв., в т.ч. за дофинансиране на държавни дейности – 3 988,1 хил. лв.

През 2017 г. е отчетен ръст на собствените приходи и висока събираемост на данъчните приходи. Данните от годишния отчет показват добри нива на финансова самостоятелност и устойчивост, положително бюджетно салдо и умерено изпълнение на разходната част на бюджета на Общината.

Капиталовите разходи през 2017 г. са нараснали с 14,1% спрямо 2016 г. С извършените инвестиции от община Бургас е реставрирано историческото ядро в Приморски парк; реконструирана е ул. „Крайезерна“; осъществени са проекти за управление на питейните и отпадните води, изграждане, поддръжка и ремонт на уличната мрежа и подобряване на пътната инфраструктура; поставени са нови мобилни центрове за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци; благоустроен и превърнат в музей е експо център – Самолетни експонати – в зоната на Летище Бургас; ремонтирана и открита е сградата на новото ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“; закупени са два нови електромобила; закупена е апаратура на медицински заведения; изградeн e спортен комплекс Парк „Арена ОЗК“ в к-с „Славейков“ и т.н.

Приоритет за администрацията през 2018 г. продължава да бъде осигуряването на ефективно и оптимално използване на бюджетните средства, при спазване на строга финансова дисциплина за трайно позициониране на Община Бургас на водещо място в сравнителен план спрямо другите общини в България, каза в заключение г-н Стойчев.

Докладът към отчета за изпълнението на бюджета за 2017 година на Община Бургас  ще бъде гласуван на предстоящото заседание на Общински съвет – Бургас.

 

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Loading Facebook Comments ...