За вас работодатели

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Бургас,  провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Бургас уведомява работодателите от общините Бургас, Камено и Средец, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

  • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 6167 лв.;
  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 6985 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) – свободни средства – 3355 лв.;
  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 7605 лв.;
  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 6276 лв.;
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 3979 лв.;
  • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по – малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)свободни средства – 7790 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)свободни средства – 5457 лв.;
  • Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
  • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 4600лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Бургас, ул.”Перущица”№67, ет.1, ст.№2, както и на тел. 056/813942

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Loading Facebook Comments ...