Вижте резултатите от конкурса за детска рисунка „Моите приятели от друг етнос“

Вижте резултатите от конкурса за детска рисунка „Моите приятели от друг етнос“

Конкурсът се проведе от 20 февруари до 20 март 2018 година във връзка с изпълнението на Дейност 10 „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход“ в рамките на изпълнението на Проект за безвъзмездна финансова помощ  BG05M2OP001-3.002-0040 „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас „, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Целите на тази дейност са възпитаването на бургаските ученици в дух на толерантност чрез включването им в съвместни дейности на ученици от различни етноси; преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Комисията в състав: Ирена Ламбаджиева -председател, член на Национална художествена академия, магистър дизайн, Румен Туневски – член; бакалавър Графичен дизайн и Ангел Шопов – член, фотограф разгледа и оцени всичките 55 участващи в конкурса рисунки и отличи 10-те най-добри произведения и техните автори:

Победители:

Първо място – Дилян Тодоров  Инджов – 16 г., ППМГ „Акад.Никола Обрешков“, Бургас

Второ място – Диляна Андреева Стоянова – 11г., ОУ „Христо Ботев, Бургас

Трето място – Даниела Стойкова – 4 клас., ОУ „Георги  Бенковски“, Бургас

Четвърто място – Александра Иванова Чолакова – 12 г, ОУ „Христо Ботев, Бургас

Пето място – Иван Велков Павловски -11 г., ОУ „Христо Ботев, Бургас

Отличени с грамота:

Шесто място-Катерина Красимирова Койчева – 15 години, ППМГ „Акад.Никола Обрешков“, Бургас

Седмо място-Мишел Иванова Петрова – 4 клас, ОУ „Георги  Бенковски“, Бургас

Осмо място-Борислав Николаев Симеонов – 13 г, ОУ „Христо Ботев, Бургас

Девето място-Александрина Емилова Павлова – 12 г, ОУ „Христо Ботев, Бургас

Десето място-Калоян Веселинов Иванов – 12 г., ОУ „Христо Ботев, Бургас

Ето и останалите участници:

Никол Славова Славова – 10 г. СУ „Й.Йовков, Бургас

Лили Помакова 3 клас ОУ „Васил Левски“ Бургас

Катерина Димитрова- 6 клас, ОУ“Иван Вазов“ Бургас

Бонка Мартинова Мирославова – 4 клас, Бургас

Георги Атанасов Димов -12 клас, ПГМЕЕ, Бургас

Павлета Боянова Попова – 6 клас, ОУ „Христо Ботев“ Бургас

Габриела Бориславова Априкова – 6 клас, ОУ „Христо Ботев“ Бургас

Доротея Антонова Танева – 5 клас, ОУ „Христо Ботев“ Бургас

Адриан Костов – 8 клас, ПГМЕЕ, Бургас

Теодора Стоянова Генова ОУ“ Христо Ботев“ Бургас

Дария Живкова Димитрова – 5 клас, ОУ“ Христо Ботев“ Бургас

Константин Недялков Янков – 5 клас, ОУ“ Христо Ботев“ Бургас

Диляна Андреева Стоянова – 5 клас, ОУ“ Христо Ботев“ Бургас

Никол Максимова Ралчева – 4 клас, ОУ“ Христо Ботев“ Бургас

Иван Стойков Павловски – 5 клас, ОУ“ Христо Ботев“ Бургас

Хатче Саид – 2 клас, ОУ „Васил Левски“ Бургас

Женя Милкова Желева – ОУ „Васил Левски“ Бургас

Силвия Калоянова – 2 клас, ОУ „Васил Левски“ Бургас

Иванина Иванова Драгнева- ОУ „Васил Левски“ Бургас

Самуил Павлов – 6 клас, ОУ „Васил Левски“ Бургас

Стефания Илиева Богданова -14 год, СУ „Й.Йовков, Бургас

Полина Марианова Маринова -11 год, СУ „Й.Йовков, Бургас

Иван Здравков Иванов – 9 клас, ПГ по  Транспорт, Бургас

Ончо Тончев Давидов – 9 клас, ПГ по  Транспорт, Бургас

Христо Христов Тодоров – 12 клас, ПГМЕЕ, Бургас

Емил Стоянов Славов – 6 клас, ОУ „Васил Левски“ Бургас

Киро Атанасов Атанасов – 6 клас, ОУ „Васил Левски“ Бургас

Кирил Киров – 8 клас, ПГМЕЕ, Бургас

Теодор Бобев -8 клас, ПГМЕЕ, Бургас

Станислав Манчев – 8 клас, ПГМЕЕ, Бургас

Александра Студенкова – 8 клас, ПГМЕЕ, Бургас

Яни Генов – 8 клас , ПГМЕЕ, Бургас

Росен Кунев Русев – 8 клас, ПГМЕЕ, Бургас

Кристиан Проданов – 8 клас, ПГМЕЕ, Бургас

Валентин Тенев – 8 клас, ПГМЕЕ, Бургас

Ралица Коларова – 8 клас , ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Християна Николаева Германова – 12 год. СУ „Й.Йовков, Бургас

Фанка Емилова Юлиянова – 12 год. ОУ „Васил Левски“ Бургас

Мирела Донева – 5 клас, ОУ“Иван Вазов“ Бургас

Йордан Георгиев Раев – 2 клас, ОУ“Иван Вазов“ Бургас

Димитър Михов – 5 клас, ОУ“Иван Вазов“ Бургас

Рая Стоянова Георгиева – 4 клас, ОУ“ Христо Ботев“ Бургас

Пламена Христова Григорова – 4 клас, ОУ“ Христо Ботев“ Бургас

Група от занималня по самоподготовка  – ПГ по транспорт

Уляна Андреева Алехина – 4 клас, ОУ“ Христо Ботев“ Бургас

Най-добрите рисунки ще бъдат отпечатани на картички и плакати, които ще се раздават на 18 април 2018 г. на тържество по случай Деня на толерантността. На събитието ще бъдат раздадени грамотите и наградите на първите 10 участници.

–––––––––––-––––- www.eufunds.bg –––––––––––––––––

Проект  № BG05M2OP001-3.002-0040  Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Loading Facebook Comments ...